Furuset hageby er en av Norges første demenslandsbyer

Demenslandsbyen Furuset hageby, som er bygget av Oslobygg KF, skal samle omsorgsfunksjoner og landsbyliv i trygge og tilrettelagte omgivelser midt i Oslo.

Gjennom arkitektur og bruk av moderne velferdsteknologier målet at beboerne skal få et så tilnærmet normalt hverdagsliv som mulig. I mars flyttet de første beboerne inn.

Advansia har hatt prosjektledelse på prosjektet.

- Furuset Hageby er et litt spesielt prosjekt fordi det er bygd som en landsby. Tanken er at det skal være stor tilgjengelighet for de som bor her ved at de skal kunne bevege seg fritt både utendørs og innendørs i landsbyen, sier Geir Arne Hansen i Advansia, som har vært prosjektleder for Oslobygg KF i prosjektet.  

Furuset hageby består av totalt 112 boenheter for mennesker med demens og kognitiv svikt. Disse enhetene er fordelt på 14 bogrupper med åtte boenheter i hver gruppe for å legge til rette for små fellesskap i oversiktlige forhold.

Geir Arne Hansen i Advansia, som har vært prosjektleder for Oslobygg KF i prosjektet

Et mangfold av fasiliteter og opplevelser

I tillegg har Furuset hageby en landsbygate med et stort utvalg av fasiliteter som nærbutikk, restaurant, frisørsalong, bibliotek legekontor og spaavdeling. Uteområdet byr også på tre sansehager med hvert sitt særpreg og variert beplantning, inkludert en turløype som strekker seg over hele taket og binder sammen de ulike byggene.

Hver enkelt beboer får sin egen unike brikke i form av et nøkkelsmykke med spesialtilpasset tilgang til området, som gjør at de kan bevege seg mer eller mindre fritt i landsbyen.

Fargevalg for bedre navigering og gjenkjennelse

Det har også vært viktig å utvikle løsninger som gjør det enkelt for beboerne å navigere og kjenne seg igjen. Et av grepene som har blitt gjort er å tydelig fargekode de ulike bogruppene og områdene i landsbyen.

- Vi har for eksempel brukt farger og nyanser av gult, blått, grønt og rødt for å skille bogruppene. Inngangen til de ulike bogruppene er farget i en egen farge og den samme fargen er brukt gjennomgående i bogruppene på blant annet vegger, tak og kjøkkeninnredning, sier Geir Arne.

Høye miljøambisjoner

Furuset hageby er et FutureBuilt-prosjekt med høye miljøambisjoner. Dette innebærer blant annet reduksjon av klimagassutslipp, energieffektive tiltak i bygget, bruk av fornybar energi og riktig materialbruk.

Det er blant annet brukt ekstrem lavkarbonbetong i bunnplaten. Denne betongen gir et lavere CO2-utslipp per kubikk enn annen lavkarbonbetong, og har spart prosjektet for store mengder klimagassutslipp. I tillegg er stålet i bærekonstruksjonen delvis resirkulert og det er brukt fagverksbjelker i tre i stedet for stål. Det er også ca. 1000 kvadratmeter med solceller på taket.

Et helt spesielt prosjekt

Furuset hageby er bygget etter modell av nederlandske De Hogeweyk. De Hogeweyk åpnet i 2009 og er kjent som den første demenslandsbyen i verden som både skulle tilby beboerne et så tilnærmet normalt hverdagsliv som mulig og samtidig bryte med den mer tradisjonelle institusjonaliserte behandlingen av langtidssyke. Sammen med Carpe Diem i Bærum kommune og Dronning Ingrids hage på Tøyen i Oslo er Furuset hageby et av de første av sitt slag i Norge.

- Jeg har vært med på mange typer prosjekt fra kulturhus, til barnehager og kjøpesenter, men Furuset hageby skiller seg fra andre byggeprosjekter jeg har vært med på. Det er helt spesielt på sin måte med dette landsbykonseptet, sier Geir Arne.

Geir Arne er også godt fornøyd med samarbeidet i prosjektet: - Det har vært et veldig godt samarbeid med AF-gruppen som har vært entreprenør, hvor vi har hatt stor tillit til hverandre. Vi har også jobbet tett med Sykehjemsetaten hele veien og fått innspill og tilbakemeldinger, noe som har gitt stor verdi til prosjektet, avslutter Geir Arne.

I mars 2024 flyttet de første beboerne inn i boligene sine. Prosjektet var nominert til årets bygg og anlegg 2023.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Vibeke Skaiaa
Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa