Anders Grytdal

Gruppekoordinator Beredskap/sikkerhetsrådgiver

Anders har en mastergrad i Humanitarianism, conflict response and international disaster management fra University of Manchester. Han har bred erfaring fra flere områder innenfor beredskap og krisehåndtering, og har tidligere jobbet som instruktør for Sjøforsvarets sikkerhetssenter, samt hatt engasjement hos Meteorologisk Institutt som rådgiver innenfor risiko, sikkerhet og beredskap.

Gjennom hele sin yrkeskarriere har Anders planlagt, gjennomført og evaluert kriseøvelser med ulikt omfang og kompleksitet. Han har bistått både private og offentlige virksomheter med analyser som verdivurderinger, trusselvurderinger, risikoanalyser og beredskapsanalyser. I tillegg har han god erfaring med rådgivning til virksomheter på strategisk nivå innenfor helhetlig risikostyring.

Flere av prosjektene Anders har ledet har hatt fokus på beredskapsutvikling. Han har også ledet prosjekter hvor målet har vært å tilpasse og bygge opp virksomheters kriseorganisasjon.

Ta kontakt med Anders for:
- Foredrag
- Beredskapsplanverk
- Øvelser
- Etablere- og/eller tilpassekriseorganisasjoner
- Beredskapsanalyser
- Risikovurderinger og analyse

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Anders Grytdal