Espen Scavenius

Gruppeleder beredskap og krisehåndtering

Espen har lang erfaring med beredskap og ulike krisesituasjoner, og har spesialisert seg på krisehåndtering av viljestyrte handlinger knyttet til kriminalitet og terror. Han har i mange år jobbet som krise- og gisselforhandler i politiet og som leder i Oslo brann- og redningsetat.

Espens kjernekompetanse er innenfor ledelse- og organisasjonsutvikling, kriseledelse og håndtering av kriser, sikkerhet- og beredskapsorganisering og taktisk kommunikasjon og forhandling.

Espen er en kompetent relasjonsbygger og drives av å utvikle interaksjon- og kommunikasjonsferdigheter i grupper/kriseteam. Evnen til å redusere risiko for misforståelser, feiltolkning og konflikter og heller styrke forutsetningene for god situasjonsforståelse og samhandling er svært avgjørende, og noe Espen trener kundene i.

Ta kontakt med Espen for:
- Beredskap
- Kriseledelse og organisasjonsutvikling
- Sikkerhetskultur
- Krisehåndtering og kontinuitetsdrift
- Opplæring, trening og øvelser relatert til krisehåndtering
- Krise- og gisselforhandling
- Red Centre og håndtering av kidnappinger
- Forhandling og taktisk kommunikasjon
- Atferdspåvirkning - Branding og priming
- Foredrag og kurs

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Espen Scavenius