Espen Scavenius

Gruppeleder beredskap

Espen Scavenius har lang erfaring med beredskap og kriser, og har spesialisert seg på krisehåndtering av viljestyrte handlinger knyttet til kriminalitet og terror. Tidligere har Espen jobbet i både Politiets Krise- og gisselforhandlertjeneste og Oslo brann- og redningsetat. Nå har han akkurat trådt inn i rollen som gruppeleder for beredskap i seksjon for sikkerhetsrådgivning i Advansia.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Espen Scavenius