Trusselvurderinger

Våre tjenester innen 
Trusselvurderinger
Advansia sitt trussel team

Europa er inne i en krevende og uforutsigbar sikkerhetssituasjon. Det er viktigere enn noen gang for virksomhetsledere å forstå trusselbildet, for å evne å kartlegge egen sikkerhetsrisiko. Selv om etterretningsaktiviteten mot Norge har vært høy de siste årene, har likevel målene, metodene og risikoviljen fra de vi beskytter oss mot, vært langt mer forutsigbare enn i dag. Trusselbildet er langt mer dynamisk enn tidligere. Dette krever en metodisk tilnærming i arbeidet med å følge med på drivere, hendelser og angrep for å forstå hvordan trusselaktørene opererer. Først da er man i stand til å forstå hvilke verdier som må beskyttes og hvordan man best kan redusere sine sårbarheter.

Vårt analyse team har tung faglig bakgrunn, og følger denne raske utviklingen i trusselbildet nøye og vi kan tilby en abonnementsløsning for din virksomhet. Her mottar du et skriftlig produkt i form av en trusselvurdering tilpasset din virksomhet; samt et foredrag som presenterer vurderingen for ditt team.

For enkelte virksomheter vil det være tilstrekkelig med en årlig vurdering av trusselbildet. For mer trusselutsatte virksomheter vil det være behov for oppdateringer med jevnlige intervaller. Vi tilpasser dette til kundens behov.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på en løsning som passer for din virksomhet.

Les mer og last ned pdf

Kontakt

Jack Fischer Eriksen
Seksjonsleder sikkerhetsrådgivning
+47 48 08 81 36

Les mer om

Jack Fischer Eriksen

Arne Christian Haugstøyl
Gruppeleder Analyse og sikring
+47 94 51 56 59

Les mer om

Arne Christian Haugstøyl

Miriam Søetorp
Teamleder Trusselvurdering
+47 92 63 74 20

Les mer om

Miriam Søetorp

Emerson Kastrati
Team Trusselvurdering
+47 92 60 90 61

Les mer om

Emerson Kastrati

Christina Maria Pudelewicz
Senior Sikkerhetsrådgiver
+47 47 89 32 03

Les mer om

Christina Maria Pudelewicz

Georg Megrund
Rådgiver Sikkerhet
+47 95 79 12 03

Les mer om

Georg Megrund

Stig Brekke
Senior Sikkerhetsrådgiver
+47 95 05 40 23

Les mer om

Stig Brekke

Prosjekter -

Trusselvurderinger
Les mer: