Christina Maria Pudelewicz

Senior Sikkerhetsrådgiver

Christina har politifaglig utdannelse, og lang arbeidserfaring fra politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) der hun i over 20 år har jobbet med forebyggende arbeid og sikkerhetsfaglig rådgivning innen alle PSTs fagområder.

Christina har hatt ulike roller, blant annet som sambandsoperatør i operativ tjeneste, fagansvarlig kontraetterretning, sikkerhetsrådgiver og koordinator. Hennes arbeidserfaring bygger mye på dialog med ulike aktører, både i form av trusselkommunikasjon, informasjonsinnhenting og i den hensikt å gi beslutningsstøtte. Dette har gitt henne bred kunnskap om og forståelse for forebyggende arbeid, herunder forståelse for risiko som et helhetlig fagområde.

Christina har bidratt med sikkerhetsrådgivning både på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå mot norske private og offentlige virksomheter innen ulike sektorer som forvalter eller understøtter kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner.

Ta kontakt med Christina for:
- Trusselvurderinger
- Sikringsrisikoanalyse
- Kontraetterretning
- Sikkerhetskultur
- Trygghetssamtale
- Forebygging innsider

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Christina Maria Pudelewicz