Miriam Søetorp

Teamleder Trusselvurdering

Miriam er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Hun har mer enn ti års erfaring med sikkerhetsrådgivning, og har tidligere jobbet hos Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Miriam har lang erfaring med analysearbeid rettet både mot offentlig og privat sektor, herunder gjennomføring av risikoanalyser og trusselvurderinger. Hun har også erfaring som prosjektleder for både små og større prosjekter.

Miriam er opptatt av å kommunisere trusselbildet slik at ulike virksomheter forstår hvilken konkret betydning dette har for dem.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Miriam Søetorp