Georg Megrund

Rådgiver Sikkerhet

Georg har mer enn 40 års erfaring som offiser og leder i Hæren og Cyberforsvaret. De siste syv årene i Forsvaret har han vært tilknyttet Cyberforsvaret, i avdelingen som har ansvar for cybersikkerhet. I den forbindelse har han de siste årene bidratt til å bygge opp Forsvarets evne til cybersikkerhet og situasjonsforståelse i Cyberdomenet, og har kompetanse og erfaring både innen forebyggende tiltak og håndtering av hendelser.

Tidligere har Georg jobbet i NATOs kommandostruktur i Brunssum NL, og har i flere år jobbet med Norges bidrag i internasjonale operasjoner, inkludert flere deployeringer til Afghanistan.

Georg er opptatt av det etableres gode og målrettede tiltak for å forsvare skjermingsverdig og gradert informasjon. For å få til dette er det avgjørende å gjøre gode trusselvurderinger som igjen danner grunnlag for vurdering av risiko. Georg er en trygg leder som går foran og som evner å få det beste ut av medarbeiderne rundt seg.

Ta kontakt med Georg for:
- Trusselvurderinger
- Operative vurderinger
- Forebyggende sikkerhet
- Cybersikkerhet
- Øvelser

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Georg Megrund