Stig Brekke

Senior Sikkerhetsrådgiver

Stig har 25 års erfaring fra Politiets sikkerhetstjenester (PST), hvor han blant annet har hatt ansvaret for å etablere Nasjonalt etterretnings- og sikkerhetssenter (NESS) – et analysesamarbeid mellom PST, Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og politiet. Videre har han ledet Nasjonalt etterretningssenter for sammensatte trusler (NEST), vært analyseleder innen PSTs kontraetterretningsarbeid og ledet PSTs arbeid innen ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen og eksportkontroll.

Stig er også fagspesialist innen kontraterror, og har vært med på å utarbeide trusselvurderinger og bistå med sikkerhetsrådgivning for regjering, departement og offentlige og private virksomheter. Han har også erfaring fra sikkerhetspolitisk avdeling i Utenriksdepartementet og har vært sikkerhetsrådgiver for Olympiatoppen.

Ta kontakt med Stig for:
- Trusselvurderinger
- Kontraetterretning
- Sammensatte (hybride) trusler/virkemiddelbruk
- Risikovurderinger og analyser
- Trygghetssamtale
- Forebygging innsider

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Stig Brekke