Sikkerhetsrådgivning

Refleksjoner fra DNB-seminaret «Finansiell trygghet i en usikker verden»

Jeg brenner for å dele, og mener det er en svært viktig suksessfaktor i alt sikkerhetsarbeid. De som trenger informasjon og etterretning, må få den. Og så er det dumt å ikke lære fra de som kan noe.

Mandag 29. januar arrangerte DNB seminaret «Finansiell trygghet i en usikker verden». Foredragsholdere i toppklassen snakket om geopolitiske utfordringer, cybersikkerhet, fysisk sikkerhet, personellsikkerhet, kriminalitet m.m. Alt i et DNB-perspektiv, og med et oppriktig ønske om å dele egne erfaringer og vurderinger.

Kudos til DNB for at de deler, og for at de inviterer til samarbeid på tvers av sektorer. Her har mange virksomheter noe å lære.

Advansia var selvfølgelig tilstede på seminaret. En viktig oppgave for Advansias sikkerhetsrådgivere er nemlig å kjenne trusselaktørene, vite om truslene, identifisere målene deres, og bryte dette ned til et konkret og forståelig bilde. Det er først da det gir mening for enkeltpersoner og virksomheter.

Seminaret startet med en geopolitisk reise for å belyse hvilke drivere som påvirker trusselbildet. Her ble krigen mellom Hamas og Israel, inkludert faren for spredning av denne konflikten til andre deler av Midtøsten, trukket frem. Dette sammen med stormaktsrivalisering, krigen mellom Russland og Ukraina, Nord-Korea vs. Sør-Korea/USA, Kinas aggresjon mot Taiwan og politiske valg i flere sentrale land i 2024. Slenger vi på klimautfordringene, tenker jeg vi har en grei skisse å jobbe videre med. Det geopolitiske bildet kan oppsummeres med to + to ord: ustabilt og uforutsigbart, men også konfliktfylt og farlig.

Digitaliseringen av det norske samfunnet har mange positive sider, men gjør oss også sårbare. Dette gjelder i høyeste grad også finanssektoren, som blir beskrevet som en helt grunnleggende funksjon i det norske samfunnet. Truslene i det digitale domenet ble behørig omtalt av flere av foredragsholderne, og cybersikkerhet er definitivt noe som må tas på alvor.

Deretter dykket vi ned i truslene som DNB, som finansinstitusjon, står ansikt-til-ansikt med hver dag: hvitvasking, bedrageri og internasjonale sanksjoner. Vi fikk også lære litt om hvordan svenske organiserte kriminelle tjener dobbelt så mye på bedragerier som på narkotika. Om denne trenden foreløpig ikke gjelder Norge, så kommer den!

DNB var fornøyd med egen innsats da de opplyste at de hadde forhindret bedragerier for 1,5 milliarder kroner i fjor, og det er vel og bra. Men som en foredragsholder sa «jeg er mer interessert i hva dere ikke klarte å forhindre», og har et godt poeng der.

Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor PST skal dele sine vurderinger av hva som er de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet i 2024. E-tjenesten skal dele viten om trender og utvikling i verden som kan true norske interesser, og NSM åpner opp om hvordan vi skal forstå risiko og lukke våre sårbarheter. Det er grunn til å tro at det blir tegnet et overordnet bilde av noe som er krevende og noe som blir svært krevende. Hvordan dette vurderes får vite vi i midten av februar. Det blir spennende. Uansett så er dette viktig kunnskap som er skapt for å deles (selv om det ikke alltid har vært sånn)!

Jeg tror at det som ble tatt opp på DNB-seminaret gir en god smakebit på hva som kommer i disse rapportene.Tusen takk til DNB for at dere deler av deres erfaringer og vurderinger.


For mer informasjon, ta kontakt med:

Stig Brekke
Stig Brekke
Senior Sikkerhetsrådgiver
+47 95 05 40 23

Les mer om

Stig Brekke

Ledige stillinger