Sikkerhetsrådgivning

Arne Christian Haugstøyl tar over som ny NSM-sjef: En samtale om dagens sikkerhetsutfordringer

Når Arne Christian Haugstøyl tiltrer som ny direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), står både han og organisasjonen overfor et mer alvorlig trussebilde som kan ha store konsekvenser for norske virksomheter. I en nylig publisert podkastepisode diskuterer Haugstøyl og hans kollega Miriam Søetorp de komplekse utfordringene knyttet til dagens sikkerhetsbilde, og hvordan norske virksomheter kan møte disse.

Arne Christian Haugstøyl, som har en omfattende bakgrunn fra politiet og politiets sikkerhetstjeneste (PST), har de siste to årene jobbet som sikkerhetsrådgiver og leder i Advansia. Han ser nå frem til å tre inn i sin nye rolle som direktør for NSM, hvor han vil kunne bruke sin omfattende erfaring fra både offentlig og privat sektor.

– Jeg har fått anledning til å lede både kontraetterretning og kontraterror i PST, og dette har gitt meg en solid forståelse av dagens trusselbilde. Også har jeg fått mulighet til å prøve meg i det private næringslivet som sikkerhetsrådgiver og leder i Advansia. Det har vært to flotte år, men nå går jeg tilbake til justisfamilien, og ser frem til å gyve løs på dette oppdraget, sier Haugstøyl.

Teknologiens raske utvikling og et stadig mer krevende trusselbilde krever kontinuerlig tilpasning for både offentlige og private aktører. – Hvis vi skal henge med, både kommersielt og sikkerhetsmessig, må vi hele tiden endre oss for å forbedre oss, sier Haugstøyl.

Arne Christian Haugstøyl, gruppeleder for analyse og sikring i Advansia

Norske virksomheter må være bevist om dagens sikkerhetssituasjon

Med seg i studio har han Miriam Søetorp som skal ta over som gruppeleder for analyse og sikring i Advansia. Søetorp har bakgrunn som statsviter, og har tidligere jobbet i både Forsvarsbygg, Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg og som analytiker i PST.  

– Verden er i stadig endring, og trusselbildet er alvorlig, sier Søetorp.

Hun peker på utfordringene virksomheter står overfor når de møter ulike krav og forventninger til hvordan sikkerheten skal håndteres i praksis.

– Norske selskaper må være bevisst om at dersom de ikke tar sikkerhet på alvor så kan de få problemer med å få kontrakter fremover. Vi får stadig strengere regelverk som stiller strengere sikkerhetskrav til virksomheter. Hvis ikke norske virksomheter tar dette på alvor vil det bli vanskeligere å eksempelvis bli underleverandører for større, spesielt globale konsern.

Miriam Søetorp som skal ta over som gruppeleder for analyse og sikring i Advansia

Nye regelverk vil treffe norske virksomheter

Haugstøyl trekker frem at en viktig læring han tar med seg til NSM er forståelsen av hvordan man håndterer trusler, spesielt blant små og mellomstore bedrifter som ikke har store sikkerhetsorganisasjoner.  

– Min erfaring er at aktører i privat og offentlig sektor har en ganske god forståelse av dagens trusselbilde, og de har til en viss grad akseptert at vi lever i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet. Det som imidlertid fortsatt er en utfordring er å forstå hvordan å håndtere denne nye virkeligheten. Dette er vel en av tingene jeg ser på som viktig å ta med til NSM, som nettopp skal hjelpe norske virksomheter med å beskytte seg mot et stadig mer krevende trusselbilde.

Samtidig er Haugstøyl enig med Søetorp om at flere virksomheter må se på sikkerhet i en kommersielt sammenheng.

– Dette med å stille strengere krav til sikkerhet er noe EU også har begynt å ta innover seg, slik at leverandørkjeden i for eksempel totalforsvaret skal bli tryggere og sikrere. Vi får jo nå en implementering av NIS 1 og NIS 2, i tillegg til et særdirektiv. Alt dette vil treffe norske virksomheter tydelig, og for enkelte veldig hardt.

Samarbeid og veiledning er avgjørende

Diskusjonen i podkastepisoden kommer også inn på viktigheten av samarbeid mellom ulike aktører, og myndighetenes rolle i å gi veiledning og støtte. Haugstøyl og Søetorp mener det har skjedd en forbedring i kommunikasjonen av trusselbildet, men at det fortsatt er rom for mer konkret veiledning fra NSM.

– Det er viktig å huske på at 90 prosent av norske virksomheter har ti eller færre ansatte, og disse har ikke de nødvendige sikkerhetsressursene. I dag legger vi et stort ansvar over på virksomhetsledere som egentlig ikke har en forutsetning for å håndtere dagens sikkerhetssituasjon. Jeg synes vi har sett at PST har vært ganske tydelig i sin kommunikasjon den siste tiden, for eksempel om hvilke virksomheter eller sektorer man mener er utsatt for sabotasje. Likevel mener jeg det er mer å gå på for å gi virksomhetene bedre bistand og rådgivning. Det er mange virksomheter som får god hjelp og konkret veiledning fra NSM, men vi har fortsatt en del å gå på, sier Haugstøyl.

Tre råd til virksomhetsledere

Men hva er Haugstøyls konkrete råd til norske virksomhetsledere som må håndtere dagens komplekse trusselbilde?

– I Advansia pleier vi å si at det ikke er et spørsmål om virksomheten kommer til å bli truffet av et angrep, det er heller et spørsmål om når anrgepet inntreffer. Da er det viktig å faktisk kunne stå i situasjonen, og ha motstandsdyktigheten til å kunne komme raskt tilbake i markedet. I den forbindelse pleier vi å gi virksomhetsledere følgende tre råd:  

- Forstå og aksepter trusselbildet: Det er avgjørende å erkjenne de nye sikkerhetsutfordringene vi står overfor.

- Kartlegg og sikre de viktigste verdiene: Det er for dyrt og omfattende å sikre alt. Fokusér på det som er viktigst.

- Treff tiltak som reduserer de største sårbarhetene: Målet er å oppnå en akseptabel restrisiko, ikke å eliminere all risiko.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Jack Fischer Eriksen
Jack Fischer Eriksen
Seksjonsleder sikkerhetsrådgivning
+47 48 08 81 36

Les mer om

Jack Fischer Eriksen

Miriam Søetorp
Miriam Søetorp
Teamleder Trusselvurdering
+47 92 63 74 20

Les mer om

Miriam Søetorp

Ledige stillinger