Krisekommunikasjon og mediehåndtering 

Våre tjenester innen 
Krisekommunikasjon og mediehåndtering 
Har du havnet i en krise? Har journalisten allerede ringt deg? Eller aner du at de snart kan ta kontakt?

Vi kan trå til på kort varsel for å gi råd om hva du bør gjøre. Vi har lang og bred erfaring i å hjelpe virksomheter i små og store mediekriser.

Operativ og strategisk bistand

I alle kriser oppstår et behov for god kommunikasjon både internt og eksternt. Det gjelder ikke bare kommunisering i media, men kommunikasjon opp mot et bredt felt av eksterne og interne interessenter. For å håndtere krisekommunikasjonen tilbyr Advansia støtte i skarpe og tenkte kriser, oppbygging av krisekommunikasjonsplaner, kurs, foredrag, workshops, seminarer, medietrening og øvelser.  I Advansia har vi ansatte med lang og bred erfaring fra media og kommunikasjonsfaget. De har håndtert krisekommunikasjon i alt fra omdømmekriser til alvorlige kriminalsaker, og har også stor erfaring med å stå i medias søkelys som leder.  

Krisekommunikasjonsplaner

Vår erfaring er at de som jobber med kommunikasjon i kriser, trenger en egen kriseplan. Ikke som erstatning for hovedplanen, men en plan som sikrer at leveransene til den sentrale beredskapsgruppen er ivaretatt.  

I samarbeid med flere store organisasjoner har vi utarbeidet et malverk for krisekommunikasjon, som ivaretar møtestruktur, rolleforståelse, arbeidsstrømmer, arbeidsoppgaver m.m. Vi tilbyr å utarbeide en slik plan, i samarbeid med oppdragsgiver. Krisekommunikasjonsplanen bygger på gode erfaringer fra andre, men tilpasses den enkelt virksomhets særtrekk.

Krisekommunikasjonsstrategi

Strategisk kommunikasjon handler om å ha en plan for hva du vil oppnå før du starter å kommunisere. For å kommunisere effektivt må du tydelig definere hva du ønsker å oppnå.  Vi hjelper deg med å bruke kommunikasjon som et bevisst virkemiddel for å nå mål. Ved hjelp av møter, workshop og andre leveranser lager vi en kommunikasjonsstrategi som blant annet gir en analyse, definerer kommunikasjonsmål, prioriterer målgrupper, utformer budskap og skisserer tiltak.

Medietrening

Øvelse gjør mester. Det gjelder også i møte med media. Våre rådgivere har lang og bred erfaring fra media og kommunikasjonsbransjen. Vi vet hvordan mediene fungerer, og hvordan virksomheten bør forholde seg til disse.  

De fleste kriser blir på et eller annet tidspunkt en belastning på omdømmet til virksomheten. I våre medietreninger legger vi vekt på å skreddersy eksempler fra deltakernes arbeidshverdag. På den måten får deltakerne øve på realistiske utfordringer, som de møter daglig. Målet med medietreningene er å gi den enkelte deltaker økt forståelse og mestring.

Vi tilbyr foredrag, og treninger med eller uten kamera.

Les mer og last ned pdf

Kontakt

Jack Fischer Eriksen
Seksjonsleder sikkerhetsrådgivning
+47 48 08 81 36

Les mer om

Jack Fischer Eriksen

Rune Nøstvik
Seniorrådgiver krisekommunikasjon
+47 91 67 04 52

Les mer om

Rune Nøstvik

Espen Scavenius
Gruppeleder beredskap og krisehåndtering
+47 41 26 58 04

Les mer om

Espen Scavenius

Prosjekter -

Krisekommunikasjon og mediehåndtering 
Les mer: