Rune Nøstvik

Seniorrådgiver krisekommunikasjon

Rune har spisskompetanse innen krisekommunikasjon og bred erfaring fra forskjellige bransjer.  Han har håndtert kriser for Forsvaret, vært vaktsjef og redaksjonssjef i NRK og jobbet som informasjonsdirektør i NHO. Det å ha opplevd kriser fra alle sider av bordet, gir Rune en verdifull kunnskap i hvordan kriser løses på best mulig måte.

Rune kan bidra innen strategisk, taktisk og operativ kommunikasjon, krisehåndtering, krisekommunikasjon, risikoanalyser, kursing og kriseøvelser.

Rune er opptatt av at alle elementer i beredskapsarbeidet skal bygge på kunnskap, erfaring, kompetanse og oppfyllelse av regelverk. For Rune er det viktig at beredskapsarbeidet er enkelt og relevant. Hans erfaring er at omfattende beredskapsplaner ofte ikke blir utnyttet da de blir for kompliserte. Her kombinerer Rune sin kunnskap innen beredskapsarbeid med erfaringen fra kommunikasjon for å innarbeide beredskap på en pedagogisk måte i organisasjonen.

Ta kontakt med Rune for:
- Reisesikkerhet
- Krisekommunikasjon
- Beredskapsarbeid
- Kommunikasjonsrådgivning

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Rune Nøstvik