Sikkerhetsrådgivning

Dalende reiseaktivitet krever økt fokus på reisesikkerhet

Flere av landets største bedrifter vil kutte kraftig i flyreiser, også etter korona. De må ikke bli et argument for å kutte i ambisjonene om solide retningslinjer for reisesikkerhet.

Flere av landets største bedrifter vil kutte kraftig i flyreiser, også etter korona. Det må ikke bli et argument for å kutte i ambisjonene om solide retningslinjer for reisesikkerhet.

Den ferske reiseundersøkelsen fra SSB viser at reiseaktiviteten daler kraftig. En naturlig forklaring er restriksjonene både på innen- og utenlandsreiser. Et annet resultat av restriksjonene er hyppig bruk av digitale møter. En møteform flere selskaper ønsker å dyrke videre. Bra for miljøet og reduserte driftsutgifter brukt på reiser.

I løpet av mange år har jeg reist på jobbreise og fritidsreise til over 70 land. Flere av landene er på listen over høyrisikoland. Det er lett å tro at reisesikkerhet handler om å sikre seg på reisene jeg foretok til høyrisikoland. Men det aller meste av det som kan gå galt på reiser, kan skje i alle land. Uavhengig av om landet defineres som høy, middels eller lav risiko.

Helhetlig

For mange blir arbeidet med reisesikkerhet fragmentert. Et godt råd er å systematisere arbeidet etter modellen under, som er lånt fra de dyktige ekspertene på reisesikkerhet i Norges Bank.

MODELL FOR REISESIKKERHET: (Rune Nøstvik – Advansia)

Risikoanalyse for virksomheten

Alt krise- og beredskapsarbeid bør starte med en risikoanalyse. Reisevirksomheten bør ha en naturlig plass i en slik risikoanalyse. Forbausende mange av tiltakene er uavhengig av hvor i verden reisen foretas. Flammene i en hotellbrann skiller ikke mellom om det brenner i Tromsø, Brussel eller Bagdad. På den andre siden er det ingen tvil om at en evakuering ut i Bagdads gater, vil være mer risikofylt enn ut i Storgata i Tromsø.

Risikovurdering av enkeltreiser

I retningslinjene for forberedelser bør det ligge gode hjelpemidler for å vurdere sikkerhet på reisen. Eksempler på dette er opplæring i hvilke risikofaktorer den reisende skal se etter, bruk av UDs landsider, bistand fra reiseoperatørene, bistand fra leverandører av sikkerhetsrådgivning, hvordan oppføre seg på destinasjonen, for å nevne noen.

RISIKO: En jobbreise til den uoversiktlige basaren i Marrakech, krever en risikovurdering utover det en jobbreise til Wien krever. (Foto: Rune Nøstvik)  

Reisepolicy

En god reisepolicy skal sikre at tjenestereiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv, miljøvennlig, sikker og fornuftig måte. Vi anbefaler å sy inn reisesikkerhet som en naturlig del av reisepolicyen.

Beredskapsplan

Reisesikkerhet verken kan, eller skal ha sin egen beredskapsplan. Håndtering av kritiske og uønskede hendelser må fanges opp av det eksisterende krise- og beredskapsplanverket. Et godt råd for å ha bevisstgjøring rundt reisesikkerhet, er å ha scenarioer knyttet til reiser med i planene.

ULYKKER: Å trene på hvordan bedriften din agerer hvis en ansatt blir påkjørt i det kaotiske Shibuya-krysset i Tokyo, er et nyttig scenario. (Foto: Rune Nøstvik)  

Prosedyrer for reisesikkerhet

Retningslinjer, regelverk og prosedyrer er null verdt hvis de ikke lar seg implementere. I Advansia setter vi vår flid i at prosedyrer for reisesikkerhet skal være enkle, pedagogiske og oppleves som nyttige.

En oppdragsgiver vi hjalp sukket tungt da vi viste ham modellen for helhetlig arbeid med reisesikkerhet. Han oppfattet den som noe overveldende. Vårt råd var da å se for seg en konkret reise. Da er det lettere å skissere sjekklistene og avstemme planverket.

Maler og sjekklister

Advansia utarbeider som regel maler og egne sjekklister som virksomheten kan bruke. Disse er da tilpasset det enkelte selskap, og dens struktur. Eksempler på innhold i like sjekklister kan være: Råd om å sjekke reisemålet på landsidene til Utenriksdepartementet, sikre hotell, transport, gyldighet på passet, se på hva reiseforsikring dekker, visumkrav, vaksiner, vurdere behovet for kryptert datautstyr, o.l.

TRANSPORT: Forflytning med kortesje på slitne veier i Kenya krever andre valg av kjøretøy og sjåfører, enn bilkjøring i Norge. (Foto: Rune Nøstvik)

Forsikret på reise

Det kom tidlig i koronakrisen frem at nordmenn som valgte å oppholde seg i land med koronasmitte, ikke fikk dekket tap eller utgifter som kunne bli satt i sammenheng med koronaepidemien. Dette uavhengig om det forelå reiseråd for området, eller ikke. Sjekk alltid at du har reiseforsikring og hva den dekker.

Kritiske hendelser

De ansatte bør ha klart for seg hvordan de skal opptre og håndtere kritiske hendelser Den beste måten å sikre at håndteringen av kritiske hendelser er ivaretatt, er å ta det med i planene, opplæringen, øvelsene og prosedyrene.

KRITISK: Ved en krisesituasjon i en slitt bydel som denne i Damaskus er det greit å ha fått med seg noen råd på håndtering i forkant. (Foto: Rune Nøstvik)

Opplæring

Mine mange år som journalist i NRK og informasjonsdirektør i NHO har lært meg viktigheten av de gode historiene. Bygg opp opplæringen rundt en tenkt reise! Det gir forståelse og gjenkjenning.

Øvelser

Med alle elementer for reisesikkerhet på plass, skader det ikke å øve. Rådet mitt er å sette opp et årshjul for øvelser. Der bør det stå hva som skal trenes, når og hvordan. Det er et vidt spekter å velge i. Funksjonsøvelser, diskusjonsøvelser i ulikt omfang og spilløvelser. Begynn gjerne i det små.

Jeg håper du har fått gode ideer og blitt inspirert ved å lese denne artikkelen. Trenger du hjelp eller rådgivning med å rigge prosedyrer for reisesikkerhet, er det bare å ta kontakt.

Ha en trygg reise, når tiden er inne for det!

For mer informasjon, ta kontakt med: