Advansia og AFRY har fått oppdraget med å utvide Nexansfabrikken i Halden

Prosjektet med å utvide fabrikken er en del av Nexans strategi for å møte den økende globale etterspørselen innen elektrifisering. Advansia og AFRY er involvert helt fra forstudie til overlevering av ferdige bygg. 

Prosjektet med å utvide fabrikken er en del av Nexans strategi for å møte den økende globale etterspørselen innen elektrifisering. Advansia og AFRY er involvert helt fra forstudie til overlevering av ferdige bygg. 

– Dette er en viktig global investering for Nexans, hvor vi med ny fabrikk i Halden bidrar til Nexans gruppens nye strategi «Electrify the Future». Dette vil ha stor betydning for vår fabrikk i Norge, og sikre industrielle arbeidsplasser til neste generasjon, sier Rune Nordal som er Prosjektleder i Nexans. 

En helhetlig leveranse

Prosjektet  øker Nexans produksjonskapasitet ved å nesten doble fabrikkarealene. Dette innebærer bl.a. å bygge ett produksjonstårn for DC høyspent eksportkabler, produksjonshaller samt lagring, støttebygg, parkering og infrastruktur. Produksjonstårnet blir Norges høyeste bygning når det står ferdig(cirka 140 meter). Prosjektramme og ordreverdi for Advansia og AFRY er ikke offentliggjort.

- Utvidelsen av fabrikken er et komplekst prosjekt, og vi er avhengige av å jobbe med fleksible samarbeidspartnere som kan håndtere utfordringer. Det at AFRY sammen med Advansia kan levere tverrfaglig ingeniørkompetanse på alt fra reguleringsplan og søknader til detaljprosjektering, er viktig for oss sier Nordal, Prosjektleder i Nexans.

Kjetil Flaatedal, leder av seksjon for Industri og bærekraft i Advansia

Sammen står Advansia og AFRY for en helhetlig leveranse. Mens AFRY bistår med teknisk prosjekteringskompetanse innen prosessindustri, bygg og infrastruktur, leverer Advansia prosjekt- og byggeledelse i kontraherings- og gjennomføringsfasen på alle grunn- og byggearbeider.

- Et prosjekt med dette omfanget stiller høye krav til fremdrift og koordinering. Vi er stolte over å bistå Nexans i dette strategisk viktige prosjektet, sier Kjetil Flaatedal, leder av seksjon for Industri og bærekraft i Advansia.  

Illustrasjon: Gottlieb Paludan Architects

Nexans satser på strømkabler

Strømkabler er en avgjørende komponent for å bygge sammenkoblinger mellom europeiske land, og redusere intermitterende* energi fra fornybare kilder. Av den grunn er strømkablene helt vesentlige for den europeiske omstillingen. Nexans strategiske satsning på elektrifisering er i stor grad drevet av veksttrenden innen havvind, og de store sammenkoblingene mellom kontinenter og land globalt. Det franske kabelselskapet ruster seg nå for en vekst på 250 % i havvindkabelmarkedet frem mot 2030. 

Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen produksjon og gjennomføring av store installasjonsprosjekter offshore for kontrollkabler og høyspente sjøkabler. 

*Den stadig økende andelen av fornybar energi (vind, sol) hvor produksjonen er vær- og lysavhengig kalles ofte "intermitterende" produksjon fordi produksjonsforholdene kan endre seg på kort varsel. Norsk vannkraft kan tilpasse sin produksjon på kort varsel for å kompensere for dette og dermed stabilisere hele strømnettet.

For mer informasjon, ta kontakt med: