Renate Færseth

Renate har jobbet på «alle sider av bordet» innen VVS siden 2006. Nå jobber hun i avdeling for EPC i Advansia, hvor hun har vært ansatt i snart ett år.

Men hva er egentlig en EPC? – Kort fortalt er en EPC (Energi Performance Contracting) en energisparekontrakt. Å inngå denne type avtale innebærer at byggeier forplikter seg til å redusere energibruken og dermed driftskostnadene over en periode. Kunden kjøper med andre ord en miljøgevinst, forklarer Renate.

Kontrakter som gir reelle klimabesparelser  

Akkurat nå jobber hun med å ferdigstille en EPC for Skien kommune. Kontrakten omfatter analyse av energi- og effektbesparende tiltak og gjennomføring av fysiske tiltak på 18 eiendommer med et samlet areal på 50 000 m2.  

De 18 eiendommene i Skien kommune bruker i dag rundt 7,6 GWh i året. Basert på erfaringer fra tidligere prosjekter vil energisparekontrakten føre til en besparelse på 2 GWh/år, med en investeringsramme på 25 MNOK. – For kommunen innebærer dette at de i en 5-årsperiode, etter at entreprisen er gjennomført, vil spare rundt 10 millioner kroner med nåværende strømpriser. Selv om dette er en betydelig sum, er det viktigste med kontrakten at kommunen vil få en reell klimabesparelse på over 1 000 tonn CO2-ekvivalenter, forteller Renate.

Brenner for mangfold og inkludering  

Renate er opprinnelig fra Porsgrunn i Telemark, og fritiden brukes til å være sammen med sønnen Håkon, og venner og familie. – Det jeg er aller mest stolt av er å være mamma, sier hun.  

Renate brenner for mangfold og inkludering både privat og i jobbsammenheng. – Jeg ønsker at folk skal få være akkurat den de er, sier hun smilende. Dette mener hun understøttes av det gode arbeidsmiljøet i Advansia, som oppleves ekte, varmt, morsomt og fint. - Det er rett og slett lett å være seg selv her, sier Renate.  

For mer informasjon, ta kontakt med: