Viktig brikke i Bodø/Glimts opptur, hjelper nå Kolstad håndballklubb

Bjørn Mannsverk er mentaltrener i Advansia, med mer enn 30 års erfaring. Han blir tildelt mye av æren for Bodø/Glimts prestasjoner, nå skal han...

Bjørn Mannsverk er mentaltrener i seksjon for sikkerhetsrådgivning i Advansia, og har mer enn 30 års erfaring fra en rekke sikkerhets- og beredskapsrelaterte stillinger og prosjekter. Mannsverk blir også tildelt mye av æren for Bodø/Glimts prestasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Dette til tross for at fotballkunnskapene er minimale. Nå er kompetansen hans også ønsket hos håndballklubben Kolstad i Trondheim. 

Kolstad håndballklubb har over en lengere periode vært på jakt etter en mental resurs for sine spillere. I fjor tok daglig leder Jostein Sivertsen kontakt med Bjørn Mannsverk fra Advanisa. Nå er det kjent at han også skal bistå håndballklubben med mentaltrening hver tredje uke. Som mentaltrener jobber han vanligvis én-til-én med spillerne som ønsker det.

I disse samtalene fokuserer Mannsverk særlig på følgende spørsmål:

  • Hvordan den enkelte forholder seg til ting
  • Hvordan vurderer de seg selv 
  • Hvordan kan de søke videre utvikling
  • Hvordan kan de øke aksepten for å feile

Fra resultat til prestasjon

Målet med de fire spørsmålene er å få spillerne til å skifte fokus fra resultat til prestasjon. – Det er ganske stor forskjell å gå fra et resultatorientert til prestasjonsorientert fokus. Du skal være fornøyd med prestasjonen du gjør i nuet, samtidig som du hele tiden søker etter å bli bedre. Du er fornøyd, men ikke fornøyd på samme tid, sier Mannsverk til Adresseavisa.

I intervjuet med Adresseavisa viser Mannsverk til at det å mentalt flytte fokuset til prestasjon er viktig. Dette er også Kolstads trener Stian Gomo Nilsen enig i. Han mener at fokuset på prestasjon har endret hverdagen hans til det bedre. – Jeg har selv vært veldig preget av resultat og brukt mye tid på å bli ferdig med kamper fordi resultatet ble «sånn og sånn». Nå snakker jeg egentlig bare om prestasjon, og det gir meg energi å snakke om det. 

Fotballklubben Bodø/Glimt og Kolstad håndballklubb er de eneste idrettslagene Mannsverk bistår med mentaltrening. Utover dette hjelper han også enkeltpersoner innen både idrett og andre fagfelt. – Det jeg motiveres av er å se at personer får utnyttet sitt potensial. Enda mer givende er det når laget skinner og egoene forsvinner, sier han.