Sikkerhetsrådgivning

Viktigheten av smart og målrettet kommunikasjon i møte med kriminelle aktører

Espen Scavenius har lang erfaring med beredskap og kriser, og har spesialisert seg på krisehåndtering av viljestyrte handlinger knyttet til kriminalitet og terror.
Få gode råd og hør mer på Espen i samtale med lederen for sikkerhetsseksjonen i Advansia Jack Fischer Eriksen:

Espen Scavenius har lang erfaring med beredskap og kriser, og har spesialisert seg på krisehåndtering av viljestyrte handlinger knyttet til kriminalitet og terror. Tidligere har Espen jobbet i både Politiets Krise- og gisselforhandlertjeneste og Oslo brann- og redningsetat. Nå har han akkurat trådt inn i rollen som gruppeleder for beredskap i seksjon for sikkerhetsrådgivning i Advansia. Hva tenker Espen er det viktigste norske selskaper kan gjøre for å beskytte seg mot kriminelle aktører og andre forhandlingsrelaterte situasjoner?  

Espen beskriver seg selv som både sosial, positiv og en som ikke kompliserer ting mer enn nødvendig. For tiden bor han på Sørumsand, og bruker det meste av fritiden på venner og familien. Dette verdsettes høyt. – Med litt småviltjakt i Valdres, noen gode skiturer på fjellet, og sommeren på Helgeland, så er bilde ganske komplett, sier Espen med et smil. Som en liten kuriositet kan det også nevnes at pipa alltid er med på jakt og fisketur. 

Espen har en spennende CV som gjør han til en erfaren og kompetent sikkerhetsrådgiver. Før han startet som sikkerhetsrådgiver i Advansia jobbet han nemlig både i Politiet og i Oslo brann- og redningsetat. Felles for de begge, er at han jobbet med beredskap. – Jeg har særlig erfaring fra forberedende og forebyggende arbeid, samt håndtering av uønskede hendelser, sier Espen. Erfaringen er tilegnet gjennom en rekke forskjellige roller, som operatør/utøver, teamleder, mellomleder og overordnet leder. 

Taktisk kommunikasjon i krise- og gisselforhandlinger 

– I Politiet jobbet jeg med krise- og gisselforhandling, hvor jeg var seksjonsleder for Krise- og gisselforhandlertjenesten. Her jobbet jeg særlig med forhandlingsteknikk, påvirkning og taktisk kommunikasjon, sier Espen. Krise- og gisselforhandlertjenesten representerer det norske politiets spisskompetanse ved forhandlinger i terror- gissel- og kidnappingssituasjoner. Tjenesten er lokalisert ved Politiets nasjonale beredskapssenter, og er en del av politiets nasjonale beredskapsressurser. 

Som avdelingssjef for beredskap i Oslo brann- og redningsetat jobbet Espen blant annet med etablering og strukturering av etatens beredskapsplanverk og styringssystem. – Jeg jobbet også med oppbygningen av etatens operasjonelle og strategiske ledernivå innen krisehåndtering, forteller han. 

Forbedrings- og gevinstpotensial i møte med kriminelle aktører

Fortiden etablerer Espen seg i den nye rollen som gruppeleder for beredskap i seksjon for sikkerhetsrådgivning i Advansia. – Jeg ser frem til å bli bedre kjent med mine nye kolleger og bygge en god forståelse av Advansia som arbeidsplass. Samtidig er jeg spent på å se hvordan min egen kompetanse vil komme til nytte internt i seksjonen, men også i møte med etablerte og nye samarbeidspartnere og kunder, sier Espen. 

Han motiveres av oppgaver som har en verdi, og følelsen av egen merverdi og mestring, både alene og i team. – Jeg blir motivert av å jobbe i trygge team der konstruktive tilbakemeldinger med felles ønske om positiv utvikling er både naturlig og ønsket. Humor og god stemning er sjelden eller aldri i veien for faglig driv og fokus, understreker Espen. – Etablering, utvikling og formidling av god beredskap er derfor svært motiverende i seg selv, fordi det gir en verdifull gevinst for eier av risikoen, fortsetter han. 

Som gruppeleder gleder Espen seg særlig til å utvikle nye forretningsmuligheter basert på egen bakgrunn innen krise- og gisselforhandlinger. – Min erfaring tilsier at mange bedrifter har et forbedrings- og gevinstpotensial i møte med kriminelle aktører og i andre forhandlingsrelaterte situasjoner. Her er det særlig viktig å drive en smartere og mer målrettet kommunikasjon enn det som ofte blir gjort. 

Hør alle episoder i denne serien:

For mer informasjon, ta kontakt med: