Stopp den trojanske koronasmitten

Regjeringens siste innstramminger i smittevernstiltak sender enda flere på hjemmekontor. Bruk tiden med hjemmekontor til å sikre at smitteverntiltakene i kontorlokalene er av høy kvalitet. Det begrenser faren for smittespredning og skaper trygghet for ansatte og besøkende.

En gjennomgang av smittevernstiltakene ivaretar de som fortsatt ferdes i lokalene og bereder grunnen for de som etter hvert kommer tilbake fra hjemmekontor. Vi i Advansia bistår virksomheter med en vurdering av smitteverntiltakene i lokalene, effekten av disse, forbedringspunkter på eksisterende tiltak og forslag til nye tiltak. I den forbindelse vil jeg dele noen av de erfaringene vi har gjort så langt.

Nøytral observatør

Først og fremst vil jeg tale varmt for å la eksterne fagfolk se dere i kortene. Det er lett å se fragmentert på egne tiltak, og bli «husblind». Undersøkelsen er ikke en eksamen, der det deles ut en karakter. Det vi påpeker er forbedringspunkter og konkrete anbefalinger. Der vi ser solid smittevernsarbeid, bidrar vi med ros.

Maks to på befaring

En god regel når en virksomhet skal gjennomgå en smittevernsbefaring er å begrense deltakerne til et minimum. Da overholder man helsemyndighetenes råd om å omgås færre personer.

Grundighet

Det er lett å bli paranoid på en smittevernsbefaring. Vi tilstreber å identifisere alle kontaktpunkter der smitte kan befinne seg, og de er det mange av. Innganger, fellesområder, heiser, kontorer, toaletter, kantine, kopirom, printere, møterom, for å nevne noen. Under befaringen tar vi hensyn til at lokalene faktisk skal brukes. Her er det ingen fasit. Men en systematisk og strukturert tilnærming letter arbeidet.

Trojansk hest

Smittestoffer dukker ikke opp av seg selv inne i bygg. Det er noen som bringer den inn. Forskningen viser at mange smittebærere er symptomfrie. I de aller fleste tilfellene vet derfor ikke den ansatte eller besøkende selv at han har smitten med seg. Derfor er det viktig at smittevernstiltakene fanger opp all ferdsel og aktivitet i bygget.

Flere veier til Rom

Vi starter alltid med å kartlegge alle innganger til lokalene. Det vil forbause mange at det er atskillig flere veier inn i lokalene enn man skulle tro. Et råd kan være å begrense antall innganger brukere av bygget kan benytte.

Når denne oversikten er klar sikrer vi at det er muligheter for desinfeksjon av hender og utstyr ved disse inngangene. Like viktig er å sikre rutiner for at alt utstyr til enhver tid blir etterfylt. Møter den ansatte en tom dispensermaskin, er sjansen stor for at personen likevel beveger seg videre inn i lokalene uten å ha spritet hendene. Vi i Advansia gir derfor råd om hvor dette utstyret bør plasseres.

Kommunikasjon

Hvilken informasjon møter den ansatte når denne ankommer bygget? Fordelen for oss som ekstern konsulent er at vi ikke beveger oss som en vanlig ansatt. Vi har ingen intern bagasje med oss. Og der en virksomhet påstår at informasjonen på plakaten er bra, fanger kanskje vi opp utydelighet.

Ta kontakt

Vi håper at dette har gitt inspirasjon  Ikke nøl med å ta kontakt for å høre mer, og bestille en gjennomgang.

For mer informasjon, ta kontakt med: