LHBTQI+ møter fortsatt utfordringer på arbeidsplassen

Hver dag denne uken rettes søkelyset på temaer som likestilling, aldersdiskriminering, uførhet, arbeidsinnvandring og LHBTQI+ i mangfolds- og inkluderingsuken som streames til 17.000 medarbeidere i AFRY-konsernet. Unni Idland, seksjonsleder i Advansia, deltar inn i et seminar om selskapets LHBTQI+ nettverk. 

Unni har et brennende engasjement for inkludering og mangfold i arbeidslivet. LHBTQI+ er en av minoritetene som møter på utfordringer både i majoritetssamfunnet, men også på arbeidsplassen. 

– Vi som selskap må gjøre hva vi kan for at minoritetene blant oss skal føle seg trygge. Jeg synes det er bra og viktig at selskapet har en mangfolds- og inkluderingsuke. Gjennom uken er det fokus på menneskene våre, og verdier som gjør oss til en levende organisasjon, sier Unni.

Kommer legningen min til å ødelegge for karrieren min?

Dette var frykten Unni kjente på før hun selv kom ut av skapet på jobb i 2004. – Når jeg først fortalte at jeg var lesbisk føltes det som om mange mursteiner falt av skuldrene mine. Jeg følte meg fri og kunne være meg selv fullt og helt på jobb, sier Unni.

For Unni ble steget ut av skapet motivert av hennes styreverv som leder av Landsforeningen for Lesbiske og Homofile i Rogaland. Beskjeden om at Unni var lesbisk ble godt mottatt av både kolleger og folk rundt henne. 

– Dessverre har ikke alle som tilhører LHBTQI+ den samme positive historien å fortelle. Det er store forskjeller fra land til land, men også internt hos oss. Av den grunn er Unni aktivt involvert i arbeidet med mangfold og inkludering i AFRY-konsernet globalt. 

Unni Idland, seksjonssjef prosjekt- og usikkerhetsstyring


Ønsker å dele sin erfaring

Unni deltar inn i AFRYs internasjonale LHBTQI+ nettverk. Hun har gitt innspill på veiledere om emnet, og senest nå er hun invitert til å snakke om LHBTQI+ live under mangfold- og inkluderingsuken. Her ønsker hun å dele sin egen erfaring, og ikke minst lære mer om hvordan hverdagen til LHBTQI+ kollegaer er i andre land. 

– «Avvikende» seksuell orientering har vært et tabu i hundrevis av år, og er det helt eller delvis ennå. Da tenker jeg at vi som lever i en del av verden hvor man har kommet forholdsvis langt på dette området bør være drivende og støttende for arbeidet for LHBTQI+ personer ellers i verden.

Noen få prosent for mange

Ifølge levekårs- og livskvalitetsundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå lever de aller fleste LHBTQI+ et godt liv i Norge. Samtidig viser det seg at LHBTQI+ sliter mer enn den øvrige befolkningen. Undersøkelsen gir ingen entydige svar på hvorfor, men utenforskap pekes på som en årsak. Hele 12% av LHBTQI+ i alderen 25-29 år er arbeidsuføre, og 26% i alderen 18-24 åringer oppgir å ha dårlig eller svært dårlig helse. Dette har store konsekvenser for økonomi, boform og utdannelse, noe som igjen er dårlig i et livsløpsperspektiv, i et generasjonsperspektiv og for samfunnsøkonomien. 

– Medarbeiderundersøkelsen vår viser at det er svært få prosent som føler seg trakassert eller mobbet på arbeidsplassen. Men de få prosentene som melder at de opplever dette er likevel noen få prosent for mye. Selskapet har nulltoleranse for trakassering og mobbing og dette er viktig å følge opp. I Advansia skal alle føle seg trygge til å være den de er, avslutter Unni.

For mer informasjon, ta kontakt med: