Sikkerhetsrådgivning

Smarte bygg krever mer sikkerhet

I en tid med rivende utvikling i bruk av skybaserte tjenester og økende bruk av teknologi innenfor bygg- og anleggsindustrien er de digitale truslene store og sårbarhetene mange.

I en tid med rivende utvikling i bruk av skybaserte tjenester og økende bruk av teknologi innenfor bygg- og anleggsindustrien er de digitale truslene store og sårbarhetene mange.

Uttalelsen kommer fra Jack Fischer Eriksen som leder seksjon for sikkerhetsrådgivning i Advansia. -Teknologiutviklingen resulterer fortløpende i nye sårbarheter, og hvis ikke disse fanges opp og håndteres kan det føre til økt risiko, sier Fischer Eriksen.

Cyberkriminaliteten koster næringslivet mange milliarder hvert år. Mørketallsundersøkelsen til Næringslivets Sikkerhetsråd viser at minst 40% av private og offentlige virksomheter utsettes for alvorlige angrep hvert år, og mørketallene er store.

- Datakriminaliteten blir mer og mer avansert - det er vanskelig å hindre angrep. Med helhetlig sikkerhetstiltak og gode styringssystemer kan man lettere avdekke sårbarheter, gjenopprette normaltilstand og redusere økonomiske og menneskelige tap. Investering i sikkerhet koster, men fravær av sikring og sikkerhet er garantert dyrere, forteller Fischer Eriksen

Sikkerhet i smarte bygg

Smarte bygg er et aktuelt tema i bransjen og de fleste bygg – gamle som nye – innehar komplekse teknologiske løsninger. Det handler om å muliggjøre teknologi knyttet til inneklima og arbeidsmiljø, energi- og ressursutnyttelse, sikkerhet, pålitelighet og tilpasningsdyktighet. IT- og informasjonssikkerhet inngår som et naturlig element i planleggingen av et smart bygg, og er også sentralt i vedlikehold og videreutvikling av bygget.

-For å oppnå en best mulig sikkerhetsløsning fordrer det tidlig involvering og planlegging av sikkerhet. Det handler om å tenke helhetlig – både elektronisk og fysisk. Dette løses best med et tverrfaglig samarbeid som involverer rådgivere med spisskompetanse innen planlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, interiør-arkitektur og ulike ingeniørfag, samt sikkerhetsrådgivere innenfor en rekke områder, fortsetter Fischer Eriksen.

Tidlig planlegging lønner seg

Når man skal bygge nytt er det viktig å planlegge for sikkerhet helt fra starten – helt fra konseptfasen. Det handler om både tomtevalg og hvordan bygget skal bygges.

- Et godt eksempel på dette er NRK som skal flytte og det skal bygges nytt hovedkontor. Vi har bistått de i gjennomføringen av sikringsrisikoanalyse for nytt bygg som blir et viktig element for deres valg, fortsetter Fischer Eriksen.

Med denne tilnærmingen vil virksomheten ha mulighet til å anskaffe og implementere de beste løsninger for å dekke sine sikkerhetsbehov.

-Ved å sette sikkerhet i system kan sårbarheter minimeres og risiko reduseres. Med gode beredskapsplaner og kontinuitetsplanlegging er man godt rustet og kan raskt komme tilbake til normal drift hvis krisen inntreffer. Alle erfaringer viser at det er lønnsomt, avslutter Fischer Eriksen.

På bildet: Eli Garmann, gruppeleder cyber og Jack Fischer Eriksen leder sikkerhetsrådgivning.

For mer informasjon, ta kontakt med: