Trening og beredskapsøvelser

Våre tjenester innen 
Trening og beredskapsøvelser

Trening og beredskapsøvelser

Evne til å håndtere kriser, forutsetter nødvendig kunnskap og ferdigheter. Denne kompetansen knytter seg både til virksomhetenes organisasjon, de ulike rollene/funksjonene og samhandlingen mellom disse. Kunnskap og ferdigheter må bygges på individnivå, gruppenivå og virksomhetsnivå, og med riktig ambisjonsnivå i forhold til roller og ansvar.

Advansia sine rådgiver har høy kompetanse og lang erfaring med å planlegge og gjennomføre trening og øvelser innen beredskap og krisehåndtering. Erfaringsgrunnlaget er hentet fra blant annet Forsvaret, politiet, PST, brann- og redningstjenesten samt egne kundeforhold i Advansia. Erfaringene knyttes til krisehåndtering på ulike nivåer, henholdsvis taktisk, operasjonelt og strategisk.

Trening og øvelser må planlegges på en god måte, basert på virksomhetens identifiserte behov. I vår tilnærming til trening og øvelser, benytter vi tradisjonell SMART-metode for å kvalitetssikre treffsikkerhet og faglige utbytte.

Gjennom tydelige mål, med målbare indikatorer, kan vi bygge ulike scenarioer, gjerne sammen med kunden, som er tilpasset virksomhetens behov. Valgte scenarioer kan også trenes på og øves gjennom ulike øvingsformer, eksempelvis:

- Funksjonsøvelser – skal øve/teste funksjoner, eks. varslinger, systemer, teknikk, sjekklister mv.
- Diskusjonsøvelser – skal øke kunnskap, gi refleksjon, identifisere ulik forståelse og bygge felles forståelse.
- Spilløvelse – skal teste/øve praktiske og konkrete problemstillinger, øve ferdigheter og samarbeid, utvikle samvirke og modeller for informasjonsutveksling mv.
- Fullskalaøvelse – skal teste/øve sammensetting av de ulike momentene og inkludere «alle» problemstillinger og organisatoriske aktører.

Advansia kan tilby opplæring, kurs, trening og øvelser som gir virksomheter nødvendig kompetanse og trygghet til å håndtere den neste krisehendelsen.

Kontakt

Espen Scavenius
Gruppeleder beredskap og krisehåndtering
+47 41 26 58 04

Les mer om

Espen Scavenius

Anders Grytdal
Gruppekoordinator Beredskap/sikkerhetsrådgiver
+47 92 69 85 59

Les mer om

Anders Grytdal

Prosjekter -

Trening og beredskapsøvelser
Les mer: