Fysisk og elektronisk sikring

Våre tjenester innen 
Fysisk og elektronisk sikring

Fysisk sikring

Sikkerhet skal gi merverdi gjennom tilpasning til den enkelte virksomhet og gjeldende trusselbilde. Fysisk sikring er en forutsetning for en kosteffektiv forebyggende sikkerhetstjeneste og består av fysiske og mekaniske barrierer og manuell reaksjon, som tiltak mot spionasje, sabotasje, terrorhandlinger og annen kriminalitet. Fysisk sikring kan være gjerder, murer, tomteutforming, vegger, tak, vinduer, dører, låser og oppbevaringsenheter etc. Innovasjon og ny teknologi har raskt gjort sitt inntok i bransjen, parallelt med krav til informasjonen, økte krav til personsikkerhet, effektivitet og krav til oppetid. Våre offentlige og private kunder skal sammen med oss finne løsninger som gir optimalisering, god LCC og som bidrar til at virksomheten oppnår sine mål. Våre rådgivere dekker et bredt spekter tjenester innenfor fysisk beskyttelse og sikring av bygninger, anlegg og eiendom i de fleste samfunnssektorer.

Elektronisk sikring

Elektroniske sikringssystemer benyttes til å sikre eiendom, bygg og anlegg mot uønskede og tilsiktede hendelser. Bruk av elektroniske sikringssystemer krever god planlegging og implementering i den øvrige driften av virksomheten som skal sikres. Det omfatter drift, forvaltning, prosjektering, etablering og kvalitetssikring av elektroniske sikringssystemer med tilhørende periferiutstyr og infrastruktur. Elektroniske sikringssystemer kan være TV-overvåkning-, alarm- og adgangskontrollsystemer.  Vi tilbyr planlegging, koordinering, grensesnittavklaringer og implementering av sikkerhetstekniske løsninger og sikkerhetsrevisjoner av eksisterende elektroniske sikkerhetsløsninger. 

Beskyttelse mot våpenvirkninger og sikring mot kriminalitet

Vi har inngående kunnskap om planlegging og utførelse av sikringstiltak for skjermingsverdige objekter (SVO) skjermingsverdig infrastruktur (SVI) og grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF).  Disse objektene eller funksjonene er underlagt sikkerhetsloven og krever særskilt planlegging og kompetanse. 

Vi har også kompetanse innen perimetersikring, vakt - og adkomstfunksjon, skallsikring, post-varemottak, situasjonsrom, sikre rom for risikoutsatte personer, rom for sikkerhetsgradert tale, rensestasjoner, sikring av vannforsyning, fjellanlegg og annen kritisk infrastruktur, og kan gi råd i alle faser til både byggherrer og prosjekteringsgrupper.   

Noen av våre rådgivere har erfaring fra testing og utvikling av løsninger mot terrorhandlinger og annen kriminalitet, noe som gir våre kunder unike fordeler ved at vi kjenner styrker og svakheter ved mange produkter og løsninger. Advansia kan også bistå med å utvikle og tilpasse løsninger der hvor standarder eller hyllevareprodukter ikke kan benyttes.

God planlegging kan bidra til å forhindre straffbare handlinger som tyveri, innbrudd, skadeverk og andre uønskede hendelser. Våre rådgivere har lang erfaring og kompetanse innen rådgivning og planlegging av fysiske sikrings tiltak i alle faser til både byggherrer og prosjekteringsgrupper.

Les mer og last ned pdf

Kontakt

Jack Fischer Eriksen
Seksjonsleder sikkerhetsrådgivning
+47 48 08 81 36

Les mer om

Jack Fischer Eriksen

Audun Vestli
Fagleder
+47 48 89 73 10

Les mer om

Audun Vestli

Prosjekter -

Fysisk og elektronisk sikring
Les mer: