Audun Vestli

Fagleder

Audun er en av Norges ledende eksperter innenfor beskyttelse og sikring mot alvorlige trusler. Han har utdannelse fra Forsvaret og mastergrad i sikkerhetsledelse og risikostyring, i tillegg til en mastergrad i etterretning og sikkerhet. Audun har over 30 års erfaring fra både offentlig og privat sektor, særlig rettet mot sikring av bygg og anlegg, eiendom og infrastruktur for virksomheter underlagt sikkerhetsloven. Han har også erfaring med beredskap, informasjonssikkerhet/cybersikkerhet, personellsikkerhet, sikkerhetsgraderte anskaffelser, sikkerhet og risikostyring. Han har tidligere jobbet i Etterretningstjenesten, Forsvarsbygg og COWI.

Audun er flink til å se helhetsbildet og komme frem til løsninger som gir merverdi og kontinuitetsevne for kundene. Han er løsningsorientert, innovativ og deler gjerne av sin erfaring. Han er opptatt av å sette fokuset og kompetansebehovet på plass tidlig i prosjektet, for å skape gode prosesser hvor sikkerhet er en del av løsningen.

Ta kontakt med Audun for:
- Fysisk/teknologisk sikring
- Trussel- og risikovurderinger/analyser
- Sikkerhetsstyring og ledelse
- Cybersikkerhet
- Beredskap og krisehåndtering
- Generell sikkerhetsrådgivning

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Audun Vestli