Audun Vestli

Fagsjef

Audun har mer enn 25 års erfaring og han er en av Norges ledende eksperter i beskyttelse og sikring av bymiljøer, bygninger, infrastruktur og eiendom mot terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Han har solid kompetanse innenfor risikovurderinger og analyser (også TEMPEST), fysisk sikring mot innbrudd, sikring mot kjøretøytrusler, sikkerhetsgraderte prosjekter og anskaffelse, beskyttelse og sikring av nasjonal kritisk infrastruktur. Han har også solid erfaring med planlegging og styring av sikkerhetsprosjekter. Audun har vært medlem av OSPA-juryen, ekspert i CEN TC325 og ISO-arbeidsgrupper innenfor sikkerhetsstandarder. Audun har også vært prosjektleder innen forskning, testing og utvikling av sikkerhetsløsninger mot terrorhandlinger og annen kriminalitet i Norge og Storbritannia.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Audun Vestli