Sikkerhetsrådgivning

NRK har valgt Advansia og AFRY som leverandør for sikkerhetsrådgivning

Advansia har sammen med AFRY vunnet anbudskonkurransen for rådgivningstjenester for planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak for NRKs nye hovedkontor på Ensjø. Deler av NRKs virksomhet er underlagt sikkerhetsloven, og sikkerhetsseksjonen i Advansia skal bistå med å oppfylle dagens krav til sikkerhet.

Advansia har sammen med AFRY vunnet anbudskonkurransen for rådgivningstjenester for planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak for NRKs nye hovedkontor på Ensjø. Deler av NRKs virksomhet er underlagt sikkerhetsloven, og sikkerhetsseksjonen i Advansia skal bistå med å oppfylle dagens krav til sikkerhet.

NRK er en viktig samfunnsinstitusjon i Norge. I mai ga NRKs generalforsamling ved kulturminister Abid Raja, NRK fullmakt til å kjøpe en 14 måls tomt på Ensjø i bydel Gamle Oslo. Dette skal bli NRKs nye hovedkontor. Målsetningen er å skape et fremtidsrettet, moderne og bærekraftig hovedkontor, som understøtter NRK sin ambisjon for utvikling og innovasjon.  

Krav til sikkerhetstiltak for å ivareta en grunnleggende nasjonal funksjon 

Det nye hovedkontoret skal oppfylle dagens krav til sikkerhet og gi de beste rammer for å utvikle organisasjonen videre. NRK er en del av det norske totalforsvaret med et tydelig oppdrag. Deres evne til å ivareta dette oppdraget er utpekt av myndighetene som en grunnleggende nasjonal funksjon, og deler av virksomheten er underlagt sikkerhetsloven. Beredskapsforpliktelsen er også regulert i kringkastingsloven med forskrift, i vedtekter og i NRK plakaten, samt en egen avtale med myndighetene.

Skal implementere sikkerhetstiltak i alle faser

Advansia skal bidra inn i alle prosjektfaser i forbindelse med implementeringen av sikkerhetstiltak for det nye hovedkontoret. Dette inkluderer også avhending av eksisterende lokaler på Marienlyst. I forkant av beslutningen om å kjøpe tomten på Ensjø, bistod Advansia også med risikovurderinger for valg av tomt. 

En digital omstilling

Advansia vant konkurransen sammen med Digital Solutions i AFRY, et søsterselskap av Advansia. Digital Solutions har bred erfaring med å gjennomføre digitale omstillingsprosjekter i offentlig forvaltning.

– Det er svært gledelig at vi vant frem med vårt solide team i tøff konkurranse med mange andre kompetente aktører. Advansia har i løpet av det siste året bygd opp et sterkt miljø innen sikkerhetsrådgiving og vi gleder oss til å samarbeide med NRK i dette oppdraget, sier Jack Fischer Eriksen, seksjonsleder for sikkerhetsrådgiving i Advansia.  

Oppdragets varighet er frem til det nye hovedkontoret er ferdigstilt, og når NRK er flyttet ut fra det gamle bygget på Marienlyst. 

Unikt tjenestespekter 

Sikkerhetsavdelingen i Advansia består av 26 rådgivere som leverer rådgivingstjenester fra A til Å innen blant annet beredskap og øvelser, cybersikkerhet, krisekommunikasjon, helhetlig styringssystem, analyser og sikkerhetsrådgiving. Selskapet er også partner med F24, og leverer konsulenttjenester i forbindelse med CIM systemet.

For mer informasjon, ta kontakt med: