Sikkerhetsrådgivning

"Vi har gode beredskapsplaner som alle andre, men det var ingen som kunne planlegge for dette"

Overskriften er et sitat fra et intervju med NAV-direktør Sigrun Vågeng i «Sommerkvarteret» på NRK P2 tirsdag 30. juni 2020. For oss som daglig jobber med sikkerhetsrådgivning beskriver overskriften kjernen i vårt arbeid.

Overskriften er et sitat fra et intervju med NAV-direktør Sigrun Vågeng i «Sommerkvarteret» på NRK P2 tirsdag 30. juni 2020. For oss som daglig jobber med sikkerhetsrådgivning beskriver overskriften kjernen i vårt arbeid.

Innledningsvis er det viktig å poengtere at dette innlegget ikke handler om å kritisere NAV-ansatte eller NAV-direktøren for jobben som er utført, all respekt for det de har fått til i en meget krevende periode! Og vi er enige i at det har blitt fremført urimelig kritikk av en hardt arbeidende NAV-organisasjon.

Når det er sagt, kan sitatet oppfattes som en hvilepute? Og vi tenker ikke på NAV spesielt, men på alle virksomheter generelt. Har «alle» gode «beredskapsplaner»? Og er det «ingen som kunne planlegge for dette»?

Vår erfaring tilsier at beredskapsplaner ikke kan bli for «gode», det er alltid noe å strekke seg etter. Spesielt når vi evaluerer hvordan de planene vi hadde fungerte i en skarp situasjon. Og i vårt eksempel er Vågeng tydeligvis ikke fornøyd med hvordan brukerne og media har respondert. En god beredskapsplan bør også ivareta aspektet med å håndtere media. Vi tror at mange har noe å lære av tidligere forsvarssjef Sverre Diesen; det handler om å eie narrativet før media tar det!

«Som alle andre» er langt fra den virkeligheten vi opplever i møtet med mange kunder. Og vi møter de som vil gjøre noe med det. Vi er sikre på at det var mange aktører som sårt manglet en god beredskapsplan i begynnelsen av mars måned. Det kan de gjøre noe med nå - før neste gang behovet er der.

«Ingen kunne planlegge for» er et problematisk og utfordrende utsagn. Det er utarbeidet nasjonale planer for en pandemi der 50% av befolkningen blir smittet og halvparten av disse igjen blir syke. Det vi har sett under pandemien hittil er tallmessig ikke sammenlignbart, men tiltakene som ble iverksatt kan kanskje være representative. Poenget er at i prinsippet så var pandemien mulig å forutse og planlegge for.

"Chance favours only the prepared mind" Louis Pasteur

Da Odd Einar Dørum, som justisminister i 1999 opprettet sårbarhetsutvalget, sa han: «Hva er det verste som kan skje? Tenk det utenkelige. Planlegg for dette. Skap kreativ uro og behold normaliteten». Disse rådene står seg godt fremdeles.  Den største utfordringen er å planlegge for det utenkelige. Og er vi egentlig klar for å planlegge for det tenkelige? I artikkelen Hva kan bli den neste store krisen? på nrk.no tirsdag 30 juni beskrives noen scenarier som Direktoratet for sikkerhet og beredskap vurderer som tenkelig.

Gode beredskapsplaner starter med å være bevisst på hvilke verdier i virksomheten du ønsker å sikre. Deretter å vurdere hvilke trusler, inklusive de utenkelige, som det er relevant å redusere sårbarhet for. Så må tiltak gjennomføres for å etablere en grunnsikring, og beredskapsplaner etableres for å håndtere restrisikoen. Vår erfaring er at dette svært ofte handler om å beskytte virksomhetens omdømme. Da må krisehåndteringen være god. Det å eie narrativet handler om å planlegge godt, og nettopp være forberedt på det utenkelige.

Vi i Advansia har erkjent at rådgiving innen sikkerhet og beredskap er mye mer enn f.eks. fysisk sikring. Derfor har vi bygd opp en hel seksjon innen sikkerhetsrådgiving med mange spesialister som jobber sammen i team for å finne de sorte svanene og tilpasse grunnsikring, beredskapsplaner og krisehåndtering til den enkelte virksomhet og de relevante truslene de står ovenfor. Vi står for gode beredskapsplaner for alle, der vi har tenkt det utenkelige.

For mer informasjon, ta kontakt med: