Sikring av byrom, bygg og anlegg

Våre tjenester innen 
Sikring av byrom, bygg og anlegg
Advansia har noen av de fremste ekspertene og spesialistene innenfor sikring mot villede handlinger og uønskede hendelser.

Planlegging og utførelse av de fysiske byggene og omgivelsene vi alle beveger oss i, kan legge til rette for inviterende byrom, trygge folksomme steder og offentlige plasser og velfungerende boligområder. God planlegging kan bidra til å forhindre eller redusere straffbare handlinger som tyveri, innbrudd, skadeverk og vold dersom det tas kriminalitetsforebyggende hensyn ved prosjektets oppstart.

Vi kan også tilby sertifiserte CPTED (crime prevention through environmental design) rådgivere med erfaring fra flere land, hvor bruk av design er benyttet som kriminalitetsforebyggende tiltak. Vi gir råd til sivile og offentlige aktører med behov for kunnskapsløft og verktøy på dette feltet. Vi kan bidra med sikkerhetsrådgivning i alle faser av et prosjekt. 

Smarte bygg og byer krever ekstra fokus med hensyn til sikkerhet, og med økt digitalisering og IoT, blir ikke resultatet godt uten tidlig involvering og planlegging av sikkerhet. Teknologiutviklingen resulterer fortløpende i nye sårbarheter som ikke hensyntas, og kan føre til økt risiko dersom dette ikke fanges opp og håndteres.

Vi kan tilby rådgivning innenfor beskyttelse og sikring mot de aller fleste aktuell former for kriminalitet, herunder cyber-sikkerhet i by- og byggeprosjekter.

Les mer og last ned pdf

Kontakt

Audun Vestli
Fagleder
+47 48 89 73 10

Les mer om

Audun Vestli

Prosjekter -

Sikring av byrom, bygg og anlegg
Les mer: