Sikkerhetsledelse og sikkerhetsstyring

Vi kan bidra til å forenkle og forsterke ditt helhetlige sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Også innenfor områdene sikkerhet og beredskap må det ledes for at mål skal nås. Vi bistår våre kunder med helhetlige styringssystemer som integrerer mål og aktiviteter innenfor sikkerhet og beredskap med øvrig virksomhetsstyring.

Vi tilbyr tjenester innenfor følgende områder:

- Utvikling og implementering av styringssystem
- Struktur, kompetanseutvikling og kulturbygging
- Samsvar med krav til etterlevelse og aktuelle standarder
- Revisjon og forbedring av styringssystemer
- Gransking

Kontakt

Prosjekter -

Sikkerhetsledelse og sikkerhetsstyring