Sikkerhetsledelse og sikkerhetsstyring

Våre tjenester innen 
Sikkerhetsledelse og sikkerhetsstyring
Vi kan bidra til å forenkle og forsterke ditt helhetlige sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Også innenfor områdene sikkerhet og beredskap må det ledes for at mål skal nås. Vi bistår våre kunder med helhetlige styringssystemer som integrerer mål og aktiviteter innenfor sikkerhet og beredskap med øvrig virksomhetsstyring.

Vi tilbyr tjenester innenfor følgende områder:

- Utvikling og implementering av styringssystem
- Struktur, kompetanseutvikling og kulturbygging
- Samsvar med krav til etterlevelse og aktuelle standarder
- Revisjon og forbedring av styringssystemer
- Gransking

Les mer og last ned pdf

Kontakt

Jack Fischer Eriksen
Seksjonsleder sikkerhetsrådgivning
+47 48 08 81 36

Les mer om

Jack Fischer Eriksen

Audun Vestli
Fagleder
+47 48 89 73 10

Les mer om

Audun Vestli

Linn Langangen
Senior sikkerhetsrådgiver og sikkerhetsleder i Advansia
+47 45 51 03 63

Les mer om

Linn Langangen

Prosjekter -

Sikkerhetsledelse og sikkerhetsstyring
Les mer: