Sikkerhetsrådgiving og planlegging

Våre tjenester innen 
Sikkerhetsrådgiving og planlegging
Tidlig involvering av sikkerhetsrådgivning gir merverdi.

Dette gjelder for alle virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven, eller andre lovreguleringer, og andre offentlige eller private virksomheter med sikkerhetsbehov. Våre rådgivere dekker et bredt spekter tjenester innenfor beskyttelse og sikring av bygninger, anlegg og eiendom i de fleste samfunnssektorer.

Sikkerhet skal gi merverdi gjennom tilpasning til den enkelte virksomhet og gjeldende risiko og trusselbilde. Våre offentlige og private kunder skal sammen med oss finne løsninger som gir optimalisering, god LCC og som bidrar til at virksomheten oppnår sine mål med kostoptimale løsninger. I vårt rådgivningsteam bistår vi våre kunder med prosjektstyring, planlegging og utforming av krav og rammebetingelser. Vi kan også bidra med å prosjektere løsninger og systemer som er situasjonstilpasset, med helhetlig fokus, funksjonalitet, fleksibilitet og kosteffektivitet integrert.

Vi har solid erfaring med bruk av NS 5834:2016 – Planlegging av sikringstiltak i bygg, som vi også har vært med å utarbeide.

God styring og planlegging innenfor sikkerhet fører til optimale løsninger for å oppnå og understøtte bærekraftsmål, miljøkrav og økonomiske målsetninger.

Kontakt

Audun Vestli
Fagleder
+47 48 89 73 10

Les mer om

Audun Vestli

Mariann Dellnes
Sikkerhetsrådgiver arkitektur og plan
+47 41 61 42 60

Les mer om

Mariann Dellnes

Prosjekter -

Sikkerhetsrådgiving og planlegging
Les mer: