Sikkerhetsrådgivning

Er du forberedt på å håndtere en krise?

Navn: Rune Nøstvik
Bosted: Oslo
Utdannelse
: Bachelor i journalistikk
Tidligereroller og arbeidssteder
:Forsvaret, FN, NRK og NHO, sikkerhetsbransjen, journalistikken og kommunikasjonsfaget.
Brennerfor
: Å bidrar til å gjørehverdagen litt tryggere for folk.

Vet du hva du skal gjøre dersom organisasjonen din står ovenfor en krisesituasjon? Ingen organisasjon er immun mot en krise. Kriser kommer som regel plutselig og uventet, og de kan ha enorme potensielle konsekvenser. Rune fra Advansia har spesialisert seg på å hjelpe kunder som trenger bistand i alle faser av en krise. Vi har tatt en prat med han for å høre mer om rollen som sikkerhetsrådgiver, og hvordan han bistår kundene. Hva er Rune sine beste tips for å håndtere en krise?  

Rune Nøstvik er utdannet journalist, og har en allsidig bakgrunn fra både Forsvaret, FN, NRK, sikkerhetsbransjen, journalistikken og kommunikasjonsfaget. Som rådgiver i Advansia jobber han primært med oppgaver innen strategisk kommunikasjon og krisekommunikasjon. Arbeidsdagen beskriver han som variert. I det ene øyeblikket kan han bistå et stort konsern, mens i neste øyeblikk hjelper han en liten lokal bedrift. Selv om størrelsen på kundene er ulik, understreker Rune at utfordringene ofte er de samme. 

Godt beredskapsarbeid er win-win 

Det å stå i en krisesituasjon kan både være tøft og krevende. Rune fremhever at om man er godt forberedt, og har trent på ulike scenarioer ligger man bedre an når en krise først oppstår. – Jeg vil si at god beredskap med godt innarbeidet planverk og øvet personell kan redusere tap for bedriften og sørge for en tidligere gjenopprettelse av normaltilstand. For Rune er derfor godt beredskapsarbeid i forkant av en krise en win-win sak for alle parter.   

Rune bistår derfor ikke kun organisasjoner som står midt i en krise. Han er med på å etablere og videreutvikle beredskap, utøve prosjektledelse, krisekommunikasjon, mediehåndtering, trening og øvelser, og kontinuitetsplanlegging. Runes mantra er at «kommunikasjon er viktig i alle ledd i krise- og beredskapsarbeidet. Helt fra risikoanalysen til evalueringen av beredskapsøvelser». 

Å være løsningsorientert, uten å være låst og bastant 

En av de største utfordringene som sikkerhetsrådgiver er at det ikke alltid er ett fasitsvar på hvordan vanskelige situasjoner skal håndteres, og hvilke råd Rune skal gi organisasjoner som står midt i en krise. Krisesituasjoner kjennetegnes av å være uoversiktlige, og man vet ofte ikke «hvor haren hopper». Kriser medfører derfor et behov for å respondere umiddelbart, og situasjoner må håndteres der og da. Samtidig som fakta skal være rett.  

For å takle uoversiktligheten som oppstår i krisesituasjoner fremhever Rune viktigheten av erfaring, kunnskap og evnen til å holde holdet kaldt. Som sikkerhetsrådgiver handler det om «å være løsningsorientert, uten å være låst og bastant i rådene som gis». Dette krever trygghet og god dialog med kunden. 

Helproffe og varme mennesker  

Når Rune og kollegaene i seksjon sikkerhetsrådgiving i Advansia blir kontaktet av en oppdragsgiver setter de sammen et team som er skreddersydd for kunden og oppdraget. I noen tilfeller løser Rune oppdrag som oppdragsansvarlig, mens andre ganger løses de i et større team. Seksjonen dekker alle fagområder innen sikkerhet og beredskap, og Rune beskriver kollegaene sine som «helproffe og varme mennesker som har ulik kompetanse og utfyller hverandre».   

Selv om Rune har gode kolleger, hyggelige kunder og givende prosjekter, er det ikke til å stikke under en stol at det å jobbe som sikkerhetsrådgiver både kan være hektisk, krevende og ta mye energi. Derfor bruker han lange skiturer og gåturer i fjellet som avkobling. – I fjellet føler jeg en ro og alle bekymringer forsvinner, sier Rune.

Få gode råd og hør mer på Rune i samtale med lederen for sikkerhetsseksjonen i Advansia Jack Fischer Eriksen:
 Hør alle episoder i denne serien: