Eli Westad Garmann

Gruppeleder cyber

Eli er jurist med videreutdanning i IT og har mer enn 20 års erfaring som konsulent innenfor IT- og informasjonssikkerhet, Software Asset Management, internkontroll og risikostyring, sourcing, vurdering av programvarekontrakter, personvern (GDPR), sikkerhetsloven mv. Eli bistår blant annet virksomheter i forbindelse med overgang til skybaserte tjenester, oppbygning av deteksjons- og hendelseshåndteringsevne, overholdelse av sikkerhetsloven og personvernbestemmelsene. Hun har omfattende erfaring med gjennomføring av interne revisjoner og modenhetsvurderinger knyttet til overholdelse av ulike sikkerhetsstandarder.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Eli Westad Garmann