Eli Westad Garmann

Gruppeleder cyber

Eli er jurist med videreutdanning innen IT og har mer enn 20 års erfaring som prosjektleder og fagekspert innenfor digital sikkerhet. Hun er leder for forretningsområdene digital strategi, sikker digitalisering og cyber i Advansia.

Eli bistår med sikkerhetsstrategi- og ledelse, evaluering av kontraktuelle og lovmessige bestemmelser, prosess- og systemanalyser, kravstilling til leverandører, sikkerhetsarkitektur, innføring av ledelsessystem for informasjonssikkerhet, risikostyring, beredskapsøvelser, personvern, oppbygning av deteksjons- og hendelseshåndteringsevne.

Ta kontakt med Eli for: 
- Digital strategi
- Sikker digitalisering
- Cybersikkerhet

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Eli Westad Garmann