Sikkerhetsrådgivning

Hvilke potensielle trusler kan din organisasjon stå ovenfor?

Navn: Miriam Søetorp
Utdannelse
: Bachelor i offentlig administrasjon og ledelse, og master istatsvitenskap fra Universitetet i Oslo
Tidligere roller og arbeidssteder
: Forsvarsbygg og PST
Brenner for
: Å bistå selskaper med å identifisere hvilke trusler de står ovenfor

Du har helt sikkert hørt om PSTs årlige nasjonale trusselvurderinger som fremhever hvilke potensielle trusler det norske samfunnet står ovenfor. På lik linje med at PSTs vurderinger aktivt brukes for å forebygge alvorlig kriminalitet mot nasjonens sikkerhet, har også selskaper behov for å kartlegge mulige trusler. Miriam er en av sikkerhetsrådgiverne i Advansia som har spesialkompetanse innenfor nettopp analyser og trusselvurderinger. Hva tenker hun er de største truslene selskaper står ovenfor i dag? 

Trusselbildet er komplekst og i rask endring. Alle virksomheter bør derfor ha en oppdatert forståelse av potensielle trusler de står ovenfor.

Trusselvurderinger som grunnlag for selskapers sikkerhetstiltak

-Det er lite hensiktsmessig i å beskytte sin virksomhets verdier dersom man ikke vet hva man skal beskytte seg mot. Da kan man risikere å bruke mye ressurser på sikringstiltak som kanskje er unødvendige eller overflødige på noen områder, samt at man kanskje ikke evner å sikre de verdiene som er mer utsatt, sier Miriam. 

Som sikkerhetsrådgiver bistår hun derfor selskaper med å identifisere hvilke konkrete trusler de står ovenfor. – Ved å gjennomføre risikovurderinger og sikringsrisikoanalyser får selskaper innblikk i ulike aktørers kapasitet til å angripe, hvilke typer anslag som kan inntreffe, og sannsynligheten for at denne type hendelser vil forekomme innenfor en bestemt tidsperiode, fremhever Miriam. 

En trusselvurdering danner av den grunn utgangspunktet for hvilke tiltak som skal iverksettes for å ivareta et ønsket sikkerhetsnivå. 

Digitale trusler 

De årlige trusselvurderingene til PST og E-tjenesten, samt Nasjonal sikkerhetsmyndighets rapport om risikobildet er et godt utgangspunkt for å si noe om hva som er de mest sannsynlige truslene mot selskaper. 

Miriam er allikevel tydelig på at de siste årene har vært kjennetegnet av et trusselbilde som i større grad er flyttet over i det digitale domenet. – Det spesielle året vi har lagt bak oss nå har aktualisert den digitale trusselen i enda større grad, fordi vi har flyttet mye mer av samhandlingen vår over i digitale flater, sier hun. 

Overgangen til den digitale arbeidshverdagen skjedde såpass fort at ikke alle selskaper har rukket å få tilstrekkelige sikkerhetsregimer på plass. Slik Miriam vurderer det «øker dermed sårbarheten». Hun er ikke i tvil om at digitale trusler utgjør en stadig større risiko. 

Spennende og lærerike arbeidsoppgaver

Miriam har jobbet som sikkerhetsrådgiver i Advansia siden begynnelsen av mars 2020. For tiden er hun på vei inn i et større prosjekt, hvor hun og kollegaer skal bistå en offentlig kunde med å løse en rekke oppgaver innenfor sikkerhetsfeltet. – Jeg ser frem til å bli kjent med den nye virksomheten og personene som jobber der, sier Miriam.

Samtidig innebærer prosjektet at hun må «favne over et bredt felt, og det er mye å sette seg inn i». Det å være løsningsorientert og samarbeide godt både internt i teamet, og eksternt med kunden blir derfor viktig. Selv om det er et omfattende prosjekt er ikke Miriam i tvil om at det blir lærerikt! 

Hun beskriver arbeidshverdagen i Advansia som både varierende, spennende og meningsfull. – Det å jobbe med gode kollegaer og forskjellige arbeidsoppgaver gir motivasjon i en hektisk hverdag, sier hun. Selv om jobben til tider kan være ganske hektisk, er ikke Miriam i tvil om at fleksibiliteten, kompetanseutviklingen og samarbeidet med gode kollegaer er grunnen til Advansia er et flott sted å jobbe. 

Få gode råd og hør mer på Miriam i samtale med lederen for sikkerhetsseksjonen i Advansia Jack Fischer Eriksen:

For mer informasjon, ta kontakt med: