Cybersikkerhet

Våre tjenester innen 
Cybersikkerhet
En innovativ digital sikkerhetspartner som tilbyr ledende kunnskap og løsninger for å sikre nasjoner, samfunn og industri.

Bruken av digitale løsninger har fullstendig gjennomtrengt virksomheters drift. For å utnytte fordelene av disse løsningene til det fulle, må de integreres på en måte som muliggjør en pålitelig informasjonsstrøm og automatisering av prosesser. Det stadig endrede digitale trusselbilde skaper utfordringer for  nye digitale løsninger. Det er derfor avgjørende at virksomheter har en aktiv og fleksibel digital strategi.

En virksomhets cyberforsvar må være proaktivt, fokusert og basert på riktig trusselinformasjon slik at en kan opprettholde kontinuerlig og sikker drift på vegne av enkeltpersoner, organisasjoner og samfunn. Vi hjelper kundene våre med å øke motstandskraften mot cybertrusler ved å levere fleksible og sikre cybersikkerhetssystemer og -løsninger.

Stort fagmiljø på cybersikkerhet

AFRY er en verdensledende ingeniørvirksomhet, som leverer tjenester og løsninger til industri-, energi- og infrastruktursektorene, samt til myndigheter. Advansia er en del av AFRY og leverandør av digitale sikkerhetstjenester. Vårt oppdrag er å sikre en trygg og sikker overgang til en digitalisert verden når stadig flere tjenester og systemer blir kritiske for nasjoner og samfunnet vårt.

Advansia og AFRY har et team bestående av over 100 dedikerte rådgivere i Skandinavia med unik kompetanse innen cybersikkerhet for både IT og operasjonell teknologi (OT). Teamet består hovedsakelig av rådgivere med tekniske ingeniørutdannelser, utdanning innen cybersikkerhet, jurister og utdanning fra Forsvaret. I tillegg har vi rådgivere som har lang toppleder- og ledererfaring innen privat og offentlig sektor.

Våre rådgivere kan utføre grundige sikkerhetsvurderinger og designe robuste IT- og/eller OT-arkitekturer. De har omfattende erfaring innen digital strategi og sikker digitalisering og med å implementere nye lover, regler og etablere tilpassede retningslinjer. Med inngående kunnskap og dedikasjon er vårt team rustet til å håndtere komplekse cybersikkerhetsspørsmål innen IT (Informasjonsteknologi) og OT (Operasjonell Teknologi) og levere skreddersydde sikkerhetstjenester av høy kvalitet.

Les mer om ytterligere tjenester som vi tilbyr gjennom vårt moderselskap AFRY her

Les mer og last ned pdf

Kontakt

Eli Westad Garmann
Gruppeleder cyber
+47 40 63 91 94

Les mer om

Eli Westad Garmann

Emerson Kastrati
Team Trusselvurdering
+47 92 60 90 61

Les mer om

Emerson Kastrati

Prosjekter -

Cybersikkerhet
Les mer: