Cybersikkerhet

I en tid med rivende utvikling i bruk av skybaserte tjenester, økt digitalisering av prosessindustrien og økende bruk av teknologi innenfor bygg- og anleggsindustrien er de digitale truslene store og sårbarhetene er mange.

Bruk av skybaserte tjenester vil etter all sannsynlighet øke både på grunn av at virksomheter ønsker økt fleksibilitet, reduserte kostnader og også økt sikkerhet. For å oppnå de ønskede mål er det viktig at virksomheten håndterer overgangen på en trygg og effektiv måte som verken går på bekostning av sikkerhet, tilgjengelighet for tjenestene eller kostnadsrammer. For å lykkes er det også viktig å ta vare på og utvikle de ansatte for å kunne håndtere nye eller endrede roller og oppgaver. Virksomheten bør også få trygghet for at de har fått på plass gode avtaler med leverandører av programvare og tjenester, at de har et klart og tydelig skille mellom eget ansvar og leverandørens ansvar, og at de er i stand til å ivareta eget ansvar.

I prosessindustrien er det et løpende fokus på digitalisering, og i dag er det et særlig fokus på at maskiner må kommunisere med hverandre for å kunne fungere med maksimal effektivitet. Tingenes Internett er den nye virkeligheten. Virksomhetene benytter ulik teknologi og implementerer dette på ulike måter, og det vil ofte åpne for et stort antall sårbarheter. Dette kan igjen gjøre virksomheten mer utsatt for angrep fra aktører som kanskje ønsker å hente ut forretningshemmeligheter, konkurrenter som ønsker tjeneste- og prisinformasjon for å få fordeler i et anbud eller aktører som rett og slett ønsker at virksomheten skal settes ut av spill for en kortere eller lengre periode.

I bygg- og anleggsindustrien skjer det også en økt digitalisering blant annet på områder som kameraovervåkning, styring av dører og heiser, adgangskontroll og menneskers tilgang til ulike områder i bygget eller anlegget. Det kan også være ønskelig med sentrale styringssystemer der informasjonen sammenstilles og virksomheten har mulighet til å overvåke og få oversikt over den helhetlige situasjonen på en helt annen måte enn tidligere. Teknologien gir store muligheter, men dette kan også åpne for en hel rekke spørsmål knyttet til personvern og sikkerhet. Det er viktig å planlegge for sikkerhet og personvern tidlig. Dette vil gi virksomheten mulighet til å anskaffe og implementere de beste løsninger for å dekke deres behov.

Smart bygg er også et sentralt tema i byggindustrien i dag. Det går ut på å muliggjørende teknologi knyttet til inneklima og arbeidsmiljø, energi- og ressursutnyttelse, sikkerhet og pålitelighet samt tilpasningsdyktighet. IT- og informasjonssikkerhet vil inngå som et naturlig element i planleggingen av et smart bygg, og det vil også løpende være aktuelt ved vedlikehold og videreutvikling av bygget.

For å gi våre oppdragsgivere best mulig resultat jobber våre eksperter tett sammen på tvers av fag. Vi har et miljø bestående av planleggere, arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter, ulike rådgivende ingeniører samt sikkerhetsrådgivere innenfor en rekke områder.

Våre tjenester innen cybersikkerhet inkluderer:

- Risiko- og modenhetsanalyser
- Systemdesign og prosesser for å sikre robuste system
- Bistand i valg av programvare for å understøtte IT- og informasjonssikkerhet
- Bistand i prosessen ved hel eller delvis overgang til skybaserte tjenester i alt fra arkitektur og design som hensyntar sikkerhet, valg av løsninger, anskaffelse og implementering
- Design av IT- og informasjonssikkerhet i bygg, anlegg og prosessindustrien, herunder Tingenes Internett (IoT), valg og bistand til anskaffelse av løsninger
- Innføring eller forbedring av styringssystemer for informasjonssikkerhet
- Håndtering av personvern og andre regulatoriske krav som sikkerhetsloven i forhold til bruk av IT

Kontakt

Eli Westad Garmann
Gruppeleder cyber
+47 40 63 91 94

Les mer om

Eli Westad Garmann

Emerson Kastrati
Team trusselvurdering
+47 92 60 90 61

Les mer om

Emerson Kastrati

Prosjekter -

Cybersikkerhet