Digital strategi og sikker digitalisering

Våre tjenester innen 
Digital strategi og sikker digitalisering
Digitalisering har revolusjonert måten vi driver virksomhet på og samhandler i samfunnet.

Samtidig som de digitale mulighetene har blitt større, har også truslene mot cybersikkerhet og personvern blitt mer sofistikerte og utbredte. For å maksimere fordelene og minimere risikoen ved digitalisering, er en grundig digital strategi og fokus på sikkerhet avgjørende.

Digital strategi for transformasjon

En vellykket digital strategi er basert på organisasjonens eller samfunnets overordnede mål og visjon. Det innebærer en grundig analyse av eksisterende forretningsmodeller og prosesser for å identifisere muligheter for digital transformasjon. Ved å omfavne teknologier som kunstig intelligens, skytjenester og Internet of Things (IoT), kan norske bedrifter oppnå økt effektivitet, innovasjon og konkurransekraft.

En viktig del av digital strategi er utviklingen av digitale ferdigheter og kapasiteter. Dette krever investering i opplæring og kompetanseutvikling hos ansatte, slik at de kan dra nytte av digitale verktøy og prosesser. Bygging av digital infrastruktur er også viktig for å sikre pålitelig tilgang til digitale ressurser og tjenester.

Sikker digitalisering

Sikker digitalisering er avgjørende for å beskytte mot cybertrusler, datainnbrudd og brudd på personvern. For å minimere risikoen mot dette og sikre digitaliseringen er det sentralt for norske organisasjoner å implementere de riktige tiltakene. 

Risikostyring er en kritisk del av sikker digitalisering. Det innebærer å identifisere potensielle trusler og sårbarheter, og implementere tiltak for å redusere risikoen. Dette kan inkludere sikkerhetsvurderinger, sårbarhetstesting, kontinuerlig overvåking og oppdatering av sikkerhetsløsninger.

Beskyttelse av personopplysninger og personvern er en annen viktig del av sikker digitalisering. Organisasjoner må overholde relevante lover og forskrifter, som GDPR i EU, for å sikre trygg og ansvarlig behandling av personopplysninger.

Konkurransefortrinn

En helhetlig digital strategi og sikker digitalisering gir Norge et betydelig konkurransefortrinn nasjonalt og globalt.

En moden digital strategi legger til rette for innovasjon og produktutvikling. Ved å utnytte digitale teknologier kan norske bedrifter skape nye og forbedrede produkter og tjenester. Sikker digitalisering bidrar til å beskytte immaterielle verdier og skaper tillit hos kunder og partnere.

En vellykket digital strategi bidrar til økt effektivitet og produktivitet. Gjennom automatisering, dataanalyse og digitalisering av prosesser kan organisasjoner redusere kostnader og oppnå bedre resultater. Sikker digitalisering sikrer kontinuitet og beskytter mot tap av produktivitet som følge av cyberangrep eller datainnbrudd.

En moden digital strategi kombinert med sikker digitalisering åpner dørene for markedsutvidelse og internasjonal handel. Gjennom digitalisering kan norske bedrifter nå nye kunder og markeder på en mer effektiv og skalerbar måte. Sikker digitalisering bygger tillit hos internasjonale partnere og kunder, og gir en konkurransefordel ved å kunne tilby sikre løsninger.

En moden digital strategi og sikker digitalisering gjør Norge attraktiv som investeringsmål. Investorer vurderer sikkerhet og personvern som viktige faktorer, og en moden digital infrastruktur kan tiltrekke seg investeringer og stimulere økonomisk vekst. Sikker digitalisering tiltrekker også digitalt talent og kompetanse til Norge, og gir norske virksomheter tilgang til viktig ekspertise.

Gjennom innovasjon, effektivitet, markedsutvidelse, attraktivitet for investeringer og talent kan Norge styrke sin posisjon som en leder innen sikker digital transformasjon og skape et tryggere og mer bærekraftig digitalt samfunn for fremtiden.

Våre rådgivere

Vi kan tilby rådgivere som har vært toppledere og ledere både innen privat og offentlig sektor, hvor sikker digitalisering har vært sentralt i deres arbeid. De har grundig og inngående erfaring i å både etablere strategi og implementere denne i virksomhetene, og de vet hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Vi har i tillegg en rekke fageksperter innenfor cybersikkerhet og sikker digitalisering som kan bistå på ulike områder i digitaliseringsprosessen.

Et knippe av våre tjenester

  • Utforming av digital strategi
  • Lede implementering av strategi i virksomheten
  • Leder- og ledergruppeutvikling
  • Sikkerhet i digitaliseringsprosessen
  • Design og etablering av arkitektur/sikkerhetsarkitektur
  • Bistand i kravstilling til og evaluering av sikkerhet i anskaffelse av tjenester, maskinvare og programvare
  • Evaluere sikkerhet i programvare- og produktutvikling
  • Etablere/videreutvikle organisasjonen for å ivareta digital sikkerhet i alle ledd
  • Bygge innsikt og bevissthet i alle deler av virksomheten

Bli nærmere kjent med noen av våre rådgivere:

Les mer og last ned pdf

Kontakt

Eli Westad Garmann
Gruppeleder cyber
+47 40 63 91 94

Les mer om

Eli Westad Garmann

Berit Svendsen
Spesialrådgiver
+47 90 52 07 73

Les mer om

Berit Svendsen

Inge Kampenes
Spesialrådgiver
+47 47 48 37 09

Les mer om

Inge Kampenes

Prosjekter -

Digital strategi og sikker digitalisering
Les mer: