Sikkerhetsstyring og governance

Våre tjenester innen 
Sikkerhetsstyring og governance
I dagens digitale verden, hvor teknologiske fremskritt og digitalisering har blitt en integrert del av virksomheter, er det viktigere enn noensinne å ha god styring på de digitale eiendelene.

En viktig grunn til å ha god styring på digitale eiendeler er å opprettholde en høy grad av informasjonssikkerhet.

Virksomheter besitter en mengde sensitive data og konfidensiell informasjon som de må beskytte mot uautorisert tilgang, tap, manipulering eller tyveri. Dette kan inkludere kundedata, ansattinformasjon, forretningshemmeligheter, finansiell informasjon og mer. Manglende sikring av disse digitale eiendelene kan resultere i alvorlige konsekvenser som datainnbrudd, økonomiske tap, omdømmeskader og juridiske konsekvenser.

Overholde lover og regler

I tillegg er overholdelse av lover og regler en kritisk faktor i god styring av digitale eiendeler. Mange land har innført strenge lover og forskrifter for å beskytte personvernet og sikkerheten til brukernes data. GDPR (General Data Protection Regulation) er et godt eksempel på en slik regulering som er implementert i EU- og EØS-landene. GDPR krever at virksomheter tar ansvar for innsamling, lagring og behandling av personopplysninger, og at de har tiltak for å sikre personvernet til enkeltpersoner. Brudd på GDPR kan føre til betydelige bøter og økonomiske konsekvenser for virksomheten.

I tillegg til GDPR er det også andre lover og forskrifter som kan gjelde, avhengig av bransje og geografisk plassering. For eksempel har mange land sitt eget sett med sikkerhetslover som stiller krav til beskyttelse av sensitive data og infrastruktur mot cybertrusler. Å overholde slike lover er viktig for å unngå juridiske sanksjoner og for å opprettholde tillit hos kunder, partnere og interessenter.

Opprettholde effektivitet og kontinuitet i virksomheten

En annen viktig grunn til å ha god styring på digitale eiendeler er å opprettholde effektivitet og kontinuitet i virksomheten. Digitale eiendeler er ofte avgjørende for virksomhetens drift og prestasjon. Dersom disse eiendelene ikke blir riktig administrert, kan det oppstå tekniske problemer, tap av data eller brudd på forretningsprosesser som kan forårsake forstyrrelser og tap av inntekt. En systematisk og strategisk tilnærming til styring av digitale eiendeler bidrar til å sikre pålitelig drift og kontinuerlig tilgang til kritiske ressurser.

Redusere risikoen for cyberangrep

Videre kan god styring av digitale eiendeler bidra til å redusere risikoen for cyberangrep og andre sikkerhetstrusler. Cyberkriminelle utvikler stadig mer sofistikerte metoder for å infiltrere nettverk, stjele data eller forårsake skade på infrastruktur. Ved å implementere robuste sikkerhetspraksiser og prosedyrer for digitale eiendeler, kan virksomheter redusere sårbarheter og øke motstandsdyktigheten mot cybertrusler.

Beskytte personvernet til brukerne

I tillegg til sikkerhetsrisikoene knyttet til digitale eiendeler, er det også viktig å være oppmerksom på personvernet til brukernes data. Mange mennesker er bekymret for hvordan deres personlige opplysninger blir samlet inn, lagret og brukt av virksomheter. Som en ansvarlig virksomhet er det nødvendig å implementere retningslinjer og prosedyrer som beskytter personvernet til brukerne, og som sikrer at deres data blir behandlet på en rettferdig og lovlig måte.

Helhetlig tilnærming til cybersikkerhet

For å oppnå god styring av digitale eiendeler og overholde lover og regler, er det viktig å etablere en helhetlig tilnærming som omfatter flere områder. Dette kan inkludere utvikling og implementering av sikkerhetspolicies og prosedyrer, opplæring av ansatte om sikkerhetsbestemmelser, implementering av tekniske sikkerhetsløsninger som brannmurer, antivirusprogramvare, kryptering og tilgangskontroll, samt regelmessig overvåking og evaluering av sikkerhetsstatus.

I dagens stadig mer komplekse digitale landskap er god styring av digitale eiendeler og overholdelse av regulatoriske krav ikke bare viktig, men også nødvendig for en vellykket virksomhet. Ved å ha riktig styring på digitale eiendeler kan virksomheter beskytte seg mot trusler, bygge tillit hos kunder og partnere, og opprettholde effektiv drift og kontinuitet. Gjennom investering i riktig kompetanse, teknologi og prosesser kan virksomheter oppnå en solid digital sikkerhetskultur og oppfylle de stadig økende kravene til personvern og sikkerhet i dagens digitale verden.

Et knippe av våre tjenester

  • Implementering av ledelsessystemer for informasjonssikkerhet som ISO 2700x-serien og NIST 800-serien
  • Implementering av standarder som fokuserer på sikkerhet i industrielle automatiserings- og kontrollsystemer (IACS) som IEC 62443-serien
  • Risikovurdering og -håndtering
  • Vurdering av overholdelse av bransjekrav som sikkerhetsloven, kraftberedskapsforskriften eller ekom-loven mv samt kontraktuelle krav
  • Evaluering og modenhetsvurderinger av virksomhetens cybersikkerhetsprogram 

Les mer og last ned pdf

Kontakt

Eli Westad Garmann
Gruppeleder cyber
+47 40 63 91 94

Les mer om

Eli Westad Garmann

Prosjekter -

Sikkerhetsstyring og governance
Les mer: