Advansia styrker laget med å ansette Berit Svendsen

Svendsen skal bistå Advansias kunder med rådgivning knyttet til forretningsstrategi, ledelse og sikkerhet innenfor digitalisering og teknologi. 

Svendsen er en kjent lederprofil i Norge. Hun har tidligere hatt lederstillinger i Telenor Norge og Skandinavia, Vipps internasjonal og Ski VM i Trondheim, og har styreerfaring fra flere ideelle og kommersielle selskap, blant annet som styreleder for VY. 

- Berit er et viktig tilskudd til vår satsing innenfor strategiske tjenester. Hun vil med sin lange erfaring fra topplederposisjoner i næringslivet bidra med verdifull kunnskap ut i våre prosjekter, sier Ingvild Vikenes som er direktør for strategi og forretningsutvikling i Advansia. 

- Advansia har en sterk posisjon i markedet og å jobbe med dyktige mennesker har alltid motivert meg. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som spesialrådgiver innenfor strategi, sikker digitalisering og cybersikkerhet i Advansia, sier Berit Svendsen.  

Advansia bistår sine kunder med ledelsesorienterte rådgivingstjenester knyttet til strategi, prosjektledelse, prosjekt- og virksomhetsutvikling innen sektorer som blant annet telecom, energi, industri, samferdsel, forsvar, utdanning, kultur og helse.  

Svendsen blir en del av et sterkt miljø innen sikkerhetsrådgivning: Gunn Elisabeth Håbjørg, Inge Kampenes, Ingvild Garnås Vikenes, Berit Svendsen, Eli Garmann, Jack Fischer Eriksen.

Et endret trusselbilde og mulighetsrom 

Verden er i voldsom endring og virksomheter må tilpasse seg dette særlig med bakgrunn i trusselsituasjonen i Europa. Sikkerhet er viktigere enn noen gang. 

- Dette situasjonsbildet må ledere forstå og ta inn over seg. Det er åpenbart at også toppledere må ha fokus på sikkerhet som en del av sin digitaliseringsstrategi, sier Svendsen. 

I tillegg har pandemien skapt både teknologivinnere og -tapere og selv om det er usikre tider vil bedrifter fortsette å digitalisere sin infrastruktur.  

- Norske virksomheter digitaliseres i høy takt og det er spådd stor vekst fremover innenfor skytjenester og cybersikkerhet. For meg er det veldig spennende å være med å på å utvikle tjenester tilpasset virksomhetens behov og den verden vi lever i, avslutter Svendsen. 

Ledige stillinger