Pressemelding

Inge Kampenes skal være med å utvikle Advansias sikkerhetstjenester 

Inge Kampenes startet som spesialrådgiver i seksjon sikkerhetsrådgiving til Advansia nå i august. Sammen med teamet i Cybergruppa skal han jobbe med å utvikle virksomheter som trenger bistand til å løse utfordringer knyttet til digitalisering, cybersikkerhet og kriser. 

Kampenes kommer direkte fra stillingen som generalmajor og sjef for Cyberforsvaret i Norge. I Cyberforsvaret har han ledet store omstillinger for å tilpasse organisasjonen til det endrede trusselbildet og den teknologiske utviklingen og for å møte Forsvarets behov for økt digitalisering og cybersikkerhet.  

Han har også bakgrunn som jagerflyger med mer enn 30 års erfaring fra lederposisjoner i Luftforsvaret, forsvarsdepartementet og Cyberforsvaret - inkludert ledelse under krise og krig. Kampenes har omfattende erfaring med strategi, organisasjonsutvikling og analyse- og utredningsarbeid.  

- Vi er veldig glade for å ha Inge med på laget vårt – han bidrar med både engasjement og kompetanse. Inge har en dyp forståelse for cybertrusselen og har praktisk erfaring med ledelse og utvikling av sikkerhetsarbeid både i et stats- og samfunnssikkerhetsperspektiv. Dette ser vi også at kundene våre har behov for, sier Jack Fischer Eriksen, seksjonsleder sikkerhetsrådgiving i Advansia. 

Ifølge Fischer Eriksen er Advansias ambisjon å bli Norges ledende sikkerhetsfaglige miljø. 

- Advansia har virkelig forstått at sikkerhet generelt og cybersikkerhet spesielt er sentrale faktorer i all verdiskaping i dagens samfunn. Det var Advansias kompetente team og tydelige satsning på utvikling av sikkerhetstjenester som motiverte meg til å bli med på dette laget, sier Kampenes.  

Cybersikkerhet krever lederfokus 

Cybersikkerhet handler om å forstå den digitale trusselen og bygge en motstandsdyktig teknologi og organisasjonspraksis. Dette er et møysommelig og vanskelig arbeid, som krever prioritering og lederfokus. 

Kampenes har gjennom karrieren jobbet mye med å utvikle og forbedre samarbeid mellom både nasjonale og internasjonale cyberaktører. Han er opptatt av å sette den digitale sikkerheten til alle virksomheter i Norge på dagsordenen.  

- Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden, men det er dessverre mange virksomheter som ikke prioriterer å sikre sine digitale tjenester og verdier tilstrekkelig. Skal virksomheter lykkes med både digitalisering og cybersikkerhet, så må toppledelsen forstå og ta sitt ansvar, avslutter Kampenes.     

Les også: Ledelsen utgjør det største innside-problemet  

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med: 

Inger Sund, kommunikasjonssjef i AFRY, 468 16 954 

Jack Fischer Eriksen, seksjonsleder i Advansia, 480 88 136 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Berit Svendsen
Berit Svendsen
Spesialrådgiver
+47 90 52 07 73

Les mer om

Berit Svendsen

Mads Holmstrøm
Mads Holmstrøm
Regionsleder Nord
+47 92 83 87 11

Les mer om

Mads Holmstrøm