Gunn Elisabeth Håbjørg

Seksjonsleder Strategi, kultur og ledelse

Gunn Elisabeth har omfattende lederutdanning og ledererfaring. De senere årene som toppleder i Forsvaret. Hun er i tillegg mentor på Forsvarets topplederprogram.

Som leder er Gunn Elisabeth opptatt av balansen mellom drift og innovasjon. På utviklingssiden står beredskap og digitalisering sentralt. Gunn Elisabeth har blant annet etablert og trent eget planverk for krisehåndtering.

Gunn Elisabeth arbeider strukturert med organisasjonskultur og lederutvikling for å skape innovasjon og utvikling. Kjernen i Gunn Elisabeths tilnærming er å kombinere teori, erfaring og kompetanse. Prosessen starter med å se et behov for endring, identifisere nåsituasjon og ønsket tilstand, for så å kommunisere, tilrettelegge for og lede gjennomføringen av endringen. Hun har selv stått med ansvaret fra A til Å og har derfor dyp innsikt i alle aspekter av organisasjons- og utviklingsprosesser i komplekse organisasjoner.

Ta kontakt med Gunn Elisabeth for:
- Strategi og utviklingsprosesser
- Ledergruppeutvikling
- Teamutvikling
- Organisasjonsutvikling og kulturbygging
- Leder og medarbeiderutvikling

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Gunn Elisabeth Håbjørg