Gunn Elisabeth Håbjørg

Seksjonsleder strategi, kultur og ledelse

Kjernen i Gunn Elisabeths kompetanse er at hun gjentatte ganger har sett et behov for endring, identifisert nåsituasjon og ønsket tilstand, kommunisert, tilrettelagt for og ledet store organisasjoner og prosesser ved å kombinere teori, erfaring og kompetanse. Hun har oppnådd gode resultater som har blitt lagt merke til. Hun har stått med ansvaret fra A til Å og har derfor dyp innsikt i alle aspekter av organisasjons- og utviklingsprosesser i komplekse organisasjoner.

Gunn Elisabeth har omfattende lederutdanning og ledererfaring. De senere årene som toppleder i Forsvaret. Hun har i sin tid som leder vektlagt orden i boet, leveranser og ikke minst utvikling. På utviklingssiden har beredskap og digitalisering stått sentralt. Gunn Elisabeth har etablert og trent eget planverk for krisehåndtering. For å skape innovasjon og utvikling har Gunn Elisabeth arbeidet strukturert med organisasjonskultur og lederutvikling. Hun etablerte en kollektiv ledergruppe med felles strategi og utviklingsplan. Videre utviklet og iverksatte hun et egenutviklet og velfungerende lederutviklingsprogram med ulike leder- og kompetansemoduler, inkludert program for ung mentor. Gunn Elisabeth er i tillegg mentor på Forsvarets topplederprogram.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Gunn Elisabeth Håbjørg