Sikkerhetsrådgivning

Hvorfor er det viktig å sikre byrommene våre?

Navn: Mariann Dellnes
Utdannelse
: Arkitektur ved Bergen Arkitekthøgskole
Tidligere roller og arbeidssteder
: Har jobbet med arkitekturprosjektering og vært ansatt i Forsvarsbygg.
Brenner for
: Å gi selskaper råd om sikkerhetsspørsmål, og å bidra til offentlige og private virksomheters evne til å ivareta helhetlig tenkning om sin egen sikkerhet  

Få gode råd og hør mer på Mariann i samtale med lederen for sikkerhetsseksjonen i Advansia Jack Fischer Eriksen:

Hvordan kan man skape et trygt og sikkert byrom samtidig som man legger til rette for et inviterende område der alle kan trives? Dette er ett av spørsmålene Mariann daglig jobber med som sikkerhetsrådgiver i Advansia. Hun har lang erfaring med sikkerhetsrådgivning, og har spesialisert seg på å bistå kunder med å sikre verdiene sine. Hvorfor tenker Mariann at sikringstiltak i byrommet er viktig, og hvordan kan arkitektur og planarbeid beskytte et byrom mot uønskede hendelser eller handlinger?

Mariann er en erfaren sikkerhetsrådgiver som jobber med komplekse prosjekter i offentlig, sivil og militær sektor. Hun har spesialisert seg på hvordan å implementere forskjellige typer sikkerhetstiltak i byrom, og bistår kunder med å identifisere helhetlige og integrerte løsninger. 

Mariann er utdannet arkitekt fra Bergen Arkitekthøgskole. Etter å ha jobbet med arkitekturprosjektering av boliger, kulturbygg og arkitektkonkurranser noen år, ønsket hun å spesialisere seg innenfor et bestemt område. Valget falt på sikring av verdier i forsvarsanlegg. – Jeg har gått en god skole hos Forsvarsbygg før jeg startet i Advansia, hvor oppgaven var å sikre verdier i bygg og anlegg. Etter hvert ble jeg mer og mer bevisst på hvordan de fysiske sikringstiltakene både virker og kan påvirke sine omgivelser, forteller Mariann. 

Upløyd mark knyttet til sikkerhet i arkitektur og planarbeid

Med bakgrunn i arkitektur og kompetanse innen fysisk sikring, er Mariann opptatt av å se mulighetene som ligger i både tomten og sikkerhetstiltakene som skal iverksettes. Hun beskriver derfor tilnærming sin til sikring av byrom som tverrfaglig. - Etter mange år i faget, har jeg sett både bredden og begrensningene i sikkerhetstankegangen, og det viktigste er å tilstrebe god nok sikring som er godt nok integrert i miljøet det skal stå i, sier Mariann. 

Grunnen til at sikring av byrom er et spennende felt å jobbe innenfor, er at det er mye upløyd mark knyttet til hva sikkerhet i arkitektur og planarbeid kan være. Mariann viser til at det ofte er snakk om “trygge byrom” og at opplevelsen av byrommene skal være positiv og oppleves som sikre. – Utfordringen er kanskje at man ikke alltid har muligheten til å tenke helhetlig, og at de store offentlige rommene eller mellomrommene i store boligprosjekter ikke snakker så godt med sine omgivelser. Dette fordi de gjerne er planlagt og bygget stykkevis og delt, sier Mariann. 

Når Mariann og kollegaene i Advansia planlegger for sikring av verdier som er underlagt sikkerhetsloven må de følge og overholde en rekke krav. Balansegangen er derfor alltid å iverksette og implementere de tiltakene som gir forsvarlig sikringsnivå, samtidig som at disse tiltakene ikke påvirker omgivelsene mer enn nødvendig. Tverrfaglig samarbeid blir også viktig når kravene til sikkerhet kommer i konflikt med for eksempel brannkrav eller krav til universell utforming. – Jeg ser alltid et samfunnsoppdrag i det jeg gjør, og da kommer arkitektutdannelsen fra Bergen Arkitekthøgskole godt med, understreker Mariann. 

Å skape et trygt og sikkert byrom

For tiden jobber Mariann med byrom og perimetersikring i det nye regjeringskvartalet.

– Dette er et prosjekt jeg synes er ekstra spennende fordi det vil påvirke byen i alle retninger, sier hun. – Oppgaven er å sikre trygge arbeidsplasser for de som jobber i departementene, og at byrommene rundt blir så attraktive at folk ønsker å benytte seg av dem, forteller hun videre. 

I løpet av de siste årene har vi sett en trend der kjøretøy blir brukt som våpen mot myke mål, som sivilbefolkningen, og ikke nødvendigvis mot politiske mål eller symbolmål. – Slike hendelser genererer voldsom oppmerksomhet og det rokker ved trygghetsfølelsen hos enkeltindividet, sier hun. – Derfor er det viktig å grunnsikre folksomme steder, og sikre at innbyggerne føler seg trygge og ivaretatt. Her spiller sikring av byrom en viktig rolle, fremhever Mariann. 

Det er også avgjørende å lage gode byrom og områder hvor ulike grupper kan trives og ta arealet i bruk. – På den måten kan man fortrenge annen uønsket aktivitet, forklarer Mariann. Da snakker vi gjerne om kriminell virksomhet og ikke terror. – For terrorsikring vil det være andre grunnleggende premisser å planlegge etter enn det det vil være for kriminalitetsforebyggende hensyn, forklarer hun. På begge felt kreves kunnskap om både trusler og drivere, både positive og negative, og hvordan dette kan løses i arkitektur og planarbeid.

Hør alle episoder i denne serien: 

For mer informasjon, ta kontakt med: