Øyvind Vavik

Gruppeleder Merkantil rådgivning

Øyvind har anskaffelsesfaglig ekspertise fra oppdragsgiversiden. Han har lang erfaring med organisering og ledelse av innleieprosjekter, og har eksempelvis jobbet med Politiet og NAV i forbindelse med flytting til nye bygg og lokaler. Øyvind har også ledererfaring fra Forsvaret og Politiet.  

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Øyvind Vavik