Merkantil rådgivning

Våre tjenester innen 
Merkantil rådgivning
Bruk av anskaffelsesrådgivning sikrer at virksomheter får mulighet til å gjennomføre gode anskaffelser. Vi jobber både strategisk og operativt for å ivareta gode anskaffelser. 

Vår rådgivning bidrar til:  

  • Bedre priser 
  • Riktig kvalitet 
  • Riktig varer til riktig behov 
  • Unødvendige transaksjonskostnader 
  • Raskere prosesser og leveranser 
  • Større fokus på og bedre understøttelse av kjernevirksomheten  

Vår rådgivning redusere risikoen for regelverksbrudd, noe som igjen minimerer selskapers sjanse for omdømmetap, kostnader og forsinkelser i prosesser. God rådgivning kan også virke som hjelp til selvhjelp, da det kan styrke den eksisterende organisasjonen på både kort og lang sikt. Samtidig kan bistand med anskaffelser bidra til at virksomheter klarer å ta unna topper i anskaffelsesporteføljen.  

Innenfor anskaffelsesrådgivning hjelper Advansia kunder både operativt og strategisk: 

Operativ rådgivning og gjennomføring 

Vi er spesialisert på operativ anskaffelsesfaglig rådgivning i forbindelse med prosjektutvikling, gjennomføring og oppfølging, særlig innenfor facility management (driftstjenester), bygg- og anleggsanskaffelser og innleie av lokaler. Vi bistår helhetlig i prosjektene vi deltar i, både med strategisk og juridisk anskaffelsesfaglig rådgivning og kvalitetssikring. 

Advansias rådgivning inkluderer planleggingen av konkurranser, både med å identifisere aktuelle leverandører, utarbeide kvalifikasjonskrav, tildelingskrav, regelverk og handlingsrom. 

Vi skal bistå til avlaste, men også forbedre anskaffelsesfunksjonen hos våre kunder. Vårt mål er at kunden skal sitte igjen med en merverdi også etter at oppdraget er fullført.  

Les mer og last ned pdf

Kontakt

Øyvind Vavik
Gruppeleder Merkantil rådgivning
+47 98 04 89 63

Les mer om

Øyvind Vavik

Prosjekter -

Merkantil rådgivning
Les mer: