Advansia etablerer nytt satsningsområde innen kontrakt og anskaffelser

Advansia utvider tjenestetilbudet og har ansatt Åshild Eikenes Sjøli og Silje Skullerud til å lede denne nysatsningen. Satsningen inkluderer juridisk og strategisk rådgivning innen anskaffelser, kontrakt, bærekraft og compliance.

- Det er spennende å etablere et nytt tjenesteområde hvor vi kan bruke vår egen kompetanse og erfaring innen kontrakter og anskaffelser til å bistå kunder med å arbeide mer strategisk på dette området, sier Frode Steinsvik, seksjonsleder for Forsvar og justis i Advansia.

Målet med denne nysatsingen er at selskapet skal bidra til ansvarlig forretningsutvikling og -drift gjennom bærekraftige kontraktstrategier og anskaffelser, og gjennom det være en pådriver til å utvikle bygg- og anleggsbransjen videre.

Åshild Eikenes Sjøli

Henter sterkt team til å lede satsingen

- Vi er svært fornøyde med å ha fått Åshild Eikenes Sjøli og Silje Skullerud til å lede denne satsingen. De har begge svært relevant spisskompetanse for våre kunder og de bringer med seg spennende kunder og samarbeidspartnere, fortsetter Steinsvik.

Han viser til at Sjøli og Skullerud tidligere har drevet Ask Tjenester som har bistått en rekke selskaper med de tjenesteområdene Advansia nå inkluderer i sin portefølje.

- Vi skal være en pålitelig og verdiskapende rådgiver for kunder i alle faser av en anskaffelse, fra utarbeidelse av strategi til oppfølging av inngåtte kontrakter, sier Åshild Eikenes Sjøli.

Sjøli i har bred strategisk og operativ erfaring, blant annet innen prosjektledelse- og utvikling, og som daglig leder i flere konsulentvirksomheter. Hun er særlig erfaren innen bygg, anlegg og IKT. Med seg til å lede denne satsingen har hun Silje Skullerud, som har mangeårig strategisk og operativ erfaring fra Kongsberg Defence & Aerospace, hvor hun blant annet ledet compliance- og bærekraftfunksjonene.

Silje Skullerud

Skal legge til rette for en ansvarlig virksomhet 

-Vi ønsker å bistå i prosessen med å legge til rette for en ansvarlig forretningsførsel, slik at man overholder krav om eksempelvis etikk og anti-korrupsjon, sanksjoner, anstendige arbeidsvilkår og ansvarlig leverandørkjede, forteller Sjøli.

Hun viser til at det stadig stilles nye og strengere krav til virksomheter med tanke på ansvarlig forretningsførsel. Kravstillerne kan være alt fra lovgiver, investorer, långivere og andre eksterne interessenter.

-Vi er allerede godt i gang med flere spennende oppdrag,og vi trenger flere dyktige medarbeidere. Vi oppfordrer derfor interesserte i å ta kontakt dersom man ønsker å være med å bygge opp dette nye satsningsområdet, avslutter Sjøli.

For mer informasjon, ta kontakt med: