Compliance, ansvarlig forretningsførsel

Våre tjenester innen 
Compliance, ansvarlig forretningsførsel
Både offentlige og private aktører har et ansvar for å drive sin virksomhet på en ansvarlig måte. Dette understrekes i form av en rekke lovkrav og regler. Rådgivning innenfor ansvarlig forretningsførsel og bærekraft sikrer at selskaper eller prosjektet opererer på en ansvarlig måte, i tråd med gjeldende regler.

En ansvarlig forretningsførsel sikrer også at virksomheter unngår kostnader knyttet til regelverksbrudd og omdømmetap. Med vår bistand på området kan selskaper fokusere på selve kjernevirksomheten, noe som igjen kan øke attraktiviteten ovenfor både kunder, brukere og samfunnet for øvrig.  

Risikovurderinger knyttet til ansvarlig forretningsførsel og seriøsitetsarbeid:  

I Advansia bistår vi med å kartlegge kunders risiko opp mot:  

 • Type virksomhet (produkter, tjenester osv.)  
 • Geografisk tilstedeværelse, herunder korrupsjonsrisiko, sanksjonsrisiko og risiko for menneskerettighetsbrudd i ulike land og regioner  
 • Virksomhetens samarbeidspartnere  

Vi bistår virksomheter med vurdering av landrisiko  i forbindelse med etableringer i utlandet, eller i større eller mindre oppdrag og prosjekter internasjonalt. Landanalyser tar eksempelvis for seg temaer som korrupsjonsrisiko og risiko for menneskerettighetsbrudd, herunder risiko for mangel på anstendige arbeidsforhold.  

Oppbygningen av en compliance-organisasjon  

Vi bistår vi selskaper med oppbygningen av deres egen compliance-organisasjon eller funksjon som har som ansvarlighet og seriøsitetsarbeid som oppgave. I dette arbeidet gir vi råd knyttet til kartlegging av roller, ansvar og myndighet, samt at vi bistår med utformingog implementering av et compliance-program tilpasset virksomheten.  

Programmet er tilpasset virksomhetens risiko, og hvor vi blant annet: 

 • Bistår i utarbeidelse av interne retningslinjer, prosesser og styrende dokumenter som for eksempel Code of Conduct og Supplier Conduct Principles  
 • Tilbyr kurs, opplæring og dilemmatrening  
 • Gir råd om oppbygging av en god compliance-kultur  
 • Tilbyr rådgivning opp mot virksomhetens system for vurdering av samarbeidspartnere, såkalt Compliance Due Diligence  
 • Bistår i utarbeidelse av handlingsplaner  
 • Bistår i utarbeidelse av rutiner og årshjul, for eksempel knyttet til rapportering, opplæring, revisjoner, kommunikasjon osv.  
 • Håndterer av compliance-klausuler i kontrakter, herunder anti-korrupsjonsklausul, revisjonsrettigheter og exit  
 • «Compliance Officer for hire», i større og mindre prosjekter 

Les mer og last ned pdf

Kontakt

Øyvind Vavik
Gruppeleder Merkantil rådgivning
+47 98 04 89 63

Les mer om

Øyvind Vavik

Prosjekter -

Compliance, ansvarlig forretningsførsel
Les mer: