Åsne Melhuus

Gruppeleder Kontraktstrategisk rådgivning

Åsne er utdannet jurist, og har lang og bred erfaring med anskaffelser i offentlig og privat sektor, både strategisk rådgivende, som kvalitetssikrer og operativt. Hun har jobbet i konsulenthus, advokatkontor og hos store offentlige aktører, som Forsvarsbygg, Statnett og UIO. Åsne ledet innkjøpsavdelingen til Eiendomsavdelingen til UIO som omsatte for en milliard i året.  

Åsne er flink til å bygge team og skape tverrfaglig samarbeid og kan derfor vise til vellykkede resultater på gode og effektive prosjekter og oppdrag. Det er viktig for Åsne å gi kundene merverdi på hvordan ulike anskaffelsesprosesser kan benyttes til forbedring, digitalisering og optimalisering av samfunnets ressurser. Hun har også bred strategisk erfaring med å lede og implementere endring og forbedringsprosesser. Åsne har god kommersiell sans og er en innovativ strateg.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Åsne Melhuus