Inge Kampenes

Spesialrådgiver

Inge Kampenes er en anerkjent ekspert innen cybersikkerhet og har betydelig kompetanse innen digital strategi og sikker digitalisering. Han har lang erfaring fra Cyberforsvaret, hvor han har jobbet med å sikre Norges digitale infrastruktur og bekjempe cybertrusler.

Inge sin kompetanse innen digital strategi og sikker digitalisering er viktig for å utvikle og implementere effektive tiltak for å beskytte nasjonale nettverk og kritisk infrastruktur mot cyberangrep. Han har vært involvert i utviklingen av strategier og retningslinjer for cybersikkerhet og har bidratt til å styrke Norges evne til å respondere på og motstå trusler.

Inge har også bidratt til å bygge kompetanse innen cybersikkerhet i Norge gjennom opplæring og bevisstgjøringsprogrammer. Han har vært en aktiv deltaker i nasjonale og internasjonale fora og har bidratt til utviklingen av beste praksis og standarder innen cybersikkerhet.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Inge Kampenes