Frode Steinsvik

Direktør forretningsdrift

Frode er utdannet sivilingeniør innen teknisk kyberteknikk ved NTNU, med tilleggsutdannelse innen prosjektledelse. Han har lang erfaring fra ulike lederroller i store og komplekse prosjekter i bygg- og anleggsbransjen, blant annet prosjekter med spesielle skjermings- og sikringsbehov.

Frode begynte i Advansia i 2010, og har hatt roller som byggeleder, prosjektleder og prosjektsjef. Han har siden 2016 vært seksjonssjef med overordnet ansvar for Advansias oppdrag innen forsvars- og justissektoren. I 2022 gikk han inn i ledergruppen i Advansia i rollen som COO.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Frode Steinsvik