Advansia ledet prosjektet som var en viktig forutsetning for markeringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019.

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Sporveien
Prosjektkostnad: Samlet 40 millioner kroner
Tidsrom: 2019 – 2020
Sted: Oslo
Vår leveranse: Prosjektledelse

Bussanleggene på Alnabru, Klemetsrud og Brobakkveien i Oslo skulle utstyres med ladeinfrastruktur som muliggjorde kjøring med elektriske busser og alt skulle gjennomføres på kort tid samtidig som det var drift på bussanleggene.

Ved Nordens største ladeanlegg for elektrisk buss, etablerte vi strømforsyning til ladding av batterielektriske busser. Videre omfattet prosjektet tilrettelegging for distribusjon av 400 V spenning gjennom etablering av kabeltraseer og fundamenter for ladekomponenter..

Prosjektet ble gjennomført med høyt stilte miljø-energimål.

Kontakt 

Håkan Forsberg
Seksjonsleder Samferdsel
+47 47 45 27 48

Les mer om

Håkan Forsberg