Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) bygger nytt, moderne vannbehandlingsanlegg på Holsfjordanlegget på Kattås i Bærum.

Fakta

Oppdragsgiver: ABV IKS
Tidsrom: 2019-2025
Sted: Kattås i Bærum
Våre leveranser: Prosjektledelse og prosjektering (Advansia/ AFRY)

Klimaforandringer har ført til et endret nedbørsmønster, noe som påvirker vannkildene våre.

Nytt moderne vannbehandlingsanlegg

Det nye vannbehandlingsanlegget vil bli en utvidelse av dagens anlegg hvor råvannet blir desinfisert med UV og klor. I Holsfjorden får råvannet stadig høyere fargetall, noe som indikerer et høyt innhold av organisk materiale.  

For å fjerne farge og tilfredsstille fremtidige krav til hygieniske barrierer har kommunene Asker og Bærum besluttet at det skal bygges et nytt vannbehandlingsanlegg for vannet som hentes fra Holsfjorden. Anlegget skal etableres i tilknytning til det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Kattås i Bærum, og vannbehandlingen skal være basert på koagulering og filtrering. I tillegg skal det bygges rentvannsmagasiner og det skal etableres en avløpsledning til Asker.  

Advansia skal bistå ABV med prosjektledelse, prosjektstyring, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrative støttetjenester.

Prosjektet organiseres i prosjektfaser og hadde oppstart av detaljprosjektering i januar 2020. Nåværende plan for framdrift legger opp til full produksjon i det nye renseanlegget i 2025.

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri og bærekraft
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal