Powerhouse Brattørkaia er verdens nordligste og råeste plusshus.

Fakta

Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS
Prosjektkostnad:
450 MNOK
Omfang:
14 500 m2 nybygg plusshus
Tidsrom:
2015 – 2019
Miljø:
Verdens råeste plusshus
Merverdi
: Nytenkning innenfor næringsbygg
Sted:
Brattørkaia, Trondheim
Våre leveranser:
Prosjektledelse, byggherreombud

Bygget tøyer grensene for plusshus og setter en ny standard for fremtidsrettede næringsbygg.

Et plusshus er et bygg som produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og rive bygget. Advansia har sammen med byggherre Entra utviklet verdens råeste plusshus fra ide til ferdig utviklet totalentrepriseavtale. I byggefasen har Advansia vært byggherreombud, og fulgt opp entreprenør i forhold til kostnad, kvalitet og fremdrift. Senere i prosjektet har Advansia bistått med leietakerprosesser og leietakerkontrahering.

Foto av: Klara E. Hernes

Produserer energi

Trenden i samfunnet og for næringsbygg spesielt er at bærekraftige og miljøvennlige bygg er mer attraktive enn konvensjonelle bygg. Powerhouse er ekstremvarianten av et miljøvennlig bygg, der en rekke innovative energiløsninger og andre tiltak til sammen gir et bygg som i sin levetid produserer mer energi enn det bruker. Prosjektet ligger helt i front for Advansia sin etter hvert lange erfaring med ledelse av bærekraftige byggeprosesser, og utvikling og oppføring av miljøvennlige bygg. Powerhouse ble ferdigstilt i 2019.

Kontakt 

Taale Arstad
Prosjektleder
+47 91 51 06 24

Les mer om

Taale Arstad