Jotuns nye hovedkontor og forskningssenter sikrer kompetanse og markedsposisjon

Fakta

Oppdragsgiver: Jotun AS
Total prosjektramme: NOK 1,1 mrd
Tidsrom: 2018-2020
Sted: Sandefjord
Våre leveranser: Planlegger / Fremdriftsstyrer, Byggeledelse, Prosjektledelse, Anleggsleder

Byggingen av Jotuns nye hovedsete sementerer selskapets posisjon blant de viktigste og mest fremtidsrettede i landet. På Gimle i Sandefjord har selskapet posisjonert seg for vekst med plass til enda flere dyktige kollegaer som etter hvert skal bli en del av selskapet.

Styret og bedriftsforsamlingen i Jotun A/S besluttet i 2015 å investere 1.115 millioner kroner i nytt forskningssenter og hovedkontor for konsernet på Gimle i Sandefjord. Dette er Jotuns største investering noensinne. Totalt areal blir på cirka 34 200 m2, hvorav en stor del er satt av til avdeling for forskning og utvikling (FoU).

Jotun har allerede i dag et av verdens ledende forskningsmiljøer innen bunnstoff for skip, rusthindrende og dekorative malinger. Utbyggingen skal sikre gode rammebetingelser for kompetanseutvikling og fremtidig vekst.

Betydelige lokale ringvirkninger

Byggeprosjektet har blitt omtalt som omfattende, og vil skape positive ringvirkninger for det lokale næringslivet i Sandefjord. Det har derfor vært viktig at utbyggingen harmonerer med både området og naturen rundt, og at det skal fremstå som en positiv referanse i byen.

Byggetomten inkluderer nytt forsknings- og utviklingsbygg, parkeringshus, fjellhaller, energisentral, havnepromenade og teknisk verkstedbygg. Ambisjonen er å skape et hovedkontor som skal være et godt arbeidssted, som styrker Jotuns identitet og attraktivitet blant arbeidstakere.

Aktivt involvert på ulike stadier i byggeprosessen

Advansia har vært aktivt involvert i byggingen av Jotuns nye forskningssenter og hovedkontor i Sandefjord. Advansia har både vært byggeleder, delprosjektleder, vært kontraktsansvarlig for energisentralen, planlegger, anleggsleder, assisterende anleggsleder med ansvar for produksjon, HMS, kvalitet og fremdrift og delprosjektleder.

Advansia har eksempelvis vært ansvarlig for fremdrift, koordinering og økonomi for samtlige leveranser til kjøkken og kantine. I tillegg bistod Advansia i planleggingen av ferdigstillelsesfasen med testing og igangkjøring av anlegg, samt noe planlegging av byggefasen.

Foto: Morten Rakke

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal