Advansia bistår både med å legge ned og bygge opp deler av virksomheten.

Fakta

Oppdragsgiver:  IFE
Omfang:  Prosjekt og Programledelse av sikringstiltak og forarbeider for dekommisjonering
Tidsrom: 2016 -
Sted: Kjeller & Halden
Våre leveranser: Prosjekt og Programledelse av sikringstiltak og forarbeider for dekommisjonering

Nedbygging av reaktorer

Institutt for Energiteknikk (IFE) har gjennom mange år gjennomført blant annet omfattende programmer for forskning på radioaktive materialer og anvendelse av disse.  Nå er tiden kommet for å følge opp politiske beslutninger om nedlegging av deler av virksomheten.

Nedbygging (dekommisjonering) av reaktorene i Halden og på Kjeller er et omfattende og langvarig arbeide med flere parallelle prosjekter. Advansia bistår IFE med prosjektledelse og støttetjenester innen planlegging, kvalitetssikring og sikkerhet.

Utvidelse av produksjonskapasitet av kreftmedisin

IFE har også som en del av sin virksomhet en Isotop-enhet som produserer kreftmedisin (Radiofarmaka). Dette foregår i samarbeid med store internasjonale farmasiselskap som eier og distribuerer produktene laget hos IFE.

Advansia har prosjekt og byggeledelsen for utvidelse av produksjonskapasitet.

Kontakt 

Kjetil Flaatedal
Seksjonsleder Industri
+47 41 50 29 37

Les mer om

Kjetil Flaatedal